ความสุข

 • ความเอ๋ย ความสุข
  ใครๆทุก คนชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
  "แกก็สุข ฉันก็สุข ทุกเวลา"
  แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ
 • ถ้าเราเผา ตัวตัณหา ก็น่าจะสุข
  ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
  เขาว่าสุข สุขเน้อ! อย่าเห่อไป
  มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่เอย ฯ