บริจาคปัจจัย วัดเกาะวาลุการาม 

ชื่อ-นามสกุล :
 
บริจาคเพื่อ :
จำนวนเงิน :
  บาท
วันที่บริจาค :
ที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร :
(ที่อยู่ของท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)
ไฟล์ภาพสลิป เช่น slip01.jpg :
กรอกรหัส 7985 ในช่องนี้ >>
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่ง..


(หากท่านไม่ได้บริจาคจริง ขอเมตตาอย่าโพสต์เล่นนะครับ )
สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

krongthai bank เลขบัญชี : 503-0-07047-8

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

 

 

 Donate Admin
ลำดับบุญ   ชื่อ~นามสกุล   บริจาคเพื่อ   จำนวนเงิน   วันที่
บุญ-116
 
DEV
 
ปูกระเบื้องรอบพระเจดีย์
 
2,000 บาท
 
14-2-2560
บุญ-115
 
นาย วรากรณ์ อาษาสนา
 
สมทบทุน
 
3.500 บาท
 
11-1-2560
บุญ-114
 
สินีกัญญ์ วิลาวัลย์
 
สมทบเพื่อการบูรณะศาลาการเปรียญ
 
500 บาท
 
2-01-2560
บุญ-113
 
ภารุณี ใจสิทธากุล
 
เจ้าภาพบวชพระ 1 รูป
 
1,000 บาท
 
02-12-2559
บุญ-112
 
นภนต์ คุ้มวงศ์ดี
 
เจ้าภาพบวชพระ 1 รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร
 
1000 บาท
 
29-11-2559
บุญ-111
 
คุณสุพัฒน์-พรทิพย์-พุทธิพันธ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์
 
เจ้าภาพอุปสมบทหมู่,ภัตตาหาร เช้า,เพล ,น้ำปานะ บ่าย ค่ำ
 
6,600 บาท
 
10-11-59
บุญ-110
 
คมสรรพ์ บุณยสิงห์
 
เจ้าภาพอุปสมบทพระ 1 รูป
 
1020 บาท
 
13-11-59
บุญ-109
 
ครอบครัว นายประพันธ์ นางศิริวรรณ ตรียกูล
 
ค่าน้ำ-ไฟฟ้า
 
500 บาท
 
6-11-59
บุญ-108
 
นายบริบูรณ์-นางอริยา ผดุงพงษ์ และครอบครัว
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 2 ตร.เมตร
 
600 บาท
 
12-9-59
บุญ-107
 
กรณ์ โซ่จินดามณี
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์
 
1,000 บาท
 
9-9-59
บุญ-106
 
นายชาติชาย -นางยุพา กัลยาณมิตร
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 1 ตร.เมตร
 
300 บาท
 
8-9-59
บุญ-105
 
นายพิทักษ์ นางมณฑิรา อินทะพันธ์ุ
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 3 ตร.เมตร
 
900 บาท
 
8-9-59
บุญ-104
 
นายนพดล นางพูนพัฒน์ ผดุงพงษ์
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 3 ตร.เมตร
 
900 บาท
 
8-959
บุญ-102
 
อารีรัตน์ ปิ่นปัก
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 2 ตารางเมตร
 
600 บาท
 
7-9-2559
บุญ-100
 
พระโชติ บุญเสริมสุข
 
ปูกระเบื้องรอบเจดีย์ 2 ตร.เมตร
 
600 บาท
 
6-9-59

หน้าแรก | เว็บบอร์ดธรรมะ | ห้องสนทนาธรรม | ห้องวิทยุธรรมะ | Admin