บริจาคปัจจัย วัดเกาะวาลุการาม 

ชื่อ-นามสกุล :
 
บริจาคเพื่อ :
จำนวนเงิน :
  บาท
วันที่บริจาค :
ที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร :
(ที่อยู่ของท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)
ไฟล์ภาพสลิป เช่น slip01.jpg :
กรอกรหัส 5843 ในช่องนี้ >>
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่ง..


(หากท่านไม่ได้บริจาคจริง ขอเมตตาอย่าโพสต์เล่นนะครับ )
บริจาคปัจจัยเข้าวัดเกาะสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม 
เลขบัญชี : 503-0-07047-8
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขาลำปาง


 Donate Admin
ลำดับบุญ   ชื่อ~นามสกุล   บริจาคเพื่อ   จำนวนเงิน   วันที่
บุญ-92
 
นันทกานต์ อินทร์ใจเอื้อ
 
บำรุงค่าน้ำ - ค่าไฟ
 
1000 บาท
 
20-05-2559
บุญ-89
 
นางสาว ภัทรพร แสงสว่าง
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1 รูป
 
500 บาท
 
31-03-2559
บุญ-87
 
คุณ สุพัฒน์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์ และครอบครัว
 
เจ้าภาพ ผ้าไตร ภัตตาหาร น้ำปานะ งานสามเณรภาคฤดูร้อน
 
6,000 บาท
 
23-3-59
บุญ-86
 
นภนต์ คุ้มวงศ์ดี
 
เจ้าภาพบรรพชาสามเณร 1 รูป และเจ้าภาพน้ำปานะภาคค่ำ 1 มื้อ
 
1200 บาท
 
27-03-2559
บุญ-85
 
DEV
 
สาธารณกุศล
 
2000 บาท
 
14-3-59
บุญ-84
 
คมสรรพ์ บุณยสิงห์
 
บรรพชาสามเณร 1 รูป
 
500 บาท
 
24-3-2559
บุญ-83
 
นางสมจิตร กฤดาตระกูล
 
ขอร่วมทำบุญ อุปสมบทหมู่ 1รูป
 
1000 บาท
 
3-12-58
บุญ-82
 
น.ลลนา โยชิดะพร้อมครอบครัว
 
เจ้าภาพอุปสมบทต่อ1รูป
 
1000 บาท
 
4/12/2558
บุญ-80
 
นายนพดล โชคสว่างเนตร และ ครอบครัว
 
เจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1 รูป+ภัตตาหารเช้า-เพล+น้ำปานะบ่าย-ค่ำ
 
6,600 บาท
 
3/12/2558
บุญ-79
 
สมจิตร กฤดาตระกูล
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1รูป
 
1,000 บาท
 
3-12-2558
บุญ-78
 
คุณเอกชัย แสนประเสริฐสุข และคุณพ่อ
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 2 รูป
 
2,000 บาท
 
2-12-2558
บุญ-77
 
นางฉวี เกิดสุข
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ต่อ 1 รูป
 
1,000 บาท
 
27-11-2558
บุญ-76
 
นางสาวฉวรรค์ พุ่มทอง
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ต่อ 1 รูป
 
1,000 บาท
 
27-11-2558
บุญ-75
 
นางสาวณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทต่อ 1 รูป
 
1,000 บาท
 
27-11-2558
บุญ-74
 
ชวิศาส์. เลิศมงคลธีรกุล
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1รูป
 
1,000 บาท
 
27-11-58

หน้าแรก | เว็บบอร์ดธรรมะ | ห้องสนทนาธรรม | ห้องวิทยุธรรมะ | Admin