บริจาคปัจจัย วัดเกาะวาลุการาม 

ชื่อ-นามสกุล :
 
บริจาคเพื่อ :
จำนวนเงิน :
  บาท
วันที่บริจาค :
ที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร :
(ที่อยู่ของท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)
ไฟล์ภาพสลิป เช่น slip01.jpg :
กรอกรหัส 7328 ในช่องนี้ >>
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่ง..


(หากท่านไม่ได้บริจาคจริง ขอเมตตาอย่าโพสต์เล่นนะครับ )
สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

krongthai bank เลขบัญชี : 503-0-07047-8

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

 

 

 Donate Admin
ลำดับบุญ   ชื่อ~นามสกุล   บริจาคเพื่อ   จำนวนเงิน   วันที่
บุญ-54
 
นาง วลัญช์พัชร บงบุตรและครอบครัว 4000 /นาง สุวรรณา กิมเฮงและครอบครัว 500
 
เจ้าภาพอุปสมบท ภัตตาหารเช้า
 
4,500 บาท
 
20-11-2557
บุญ-53
 
คุณ สุพัฒน์ - พรทิพย์ -พุทธิพันธ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์
 
เป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่
 
6,600 บาท
 
12-11-2557
บุญ-52
 
D E V
 
สาธารณะกุศลวัดเกาะฯ.
 
3,000 บาท
 
3-11-2557
บุญ-51
 
กันญ์สิรี ธีระเมธธนากรณ์
 
กิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ
 
90 บาท
 
16-09-2557
บุญ-50
 
นาย ธนัตถ์ ธัญอนันต์กูล
 
เป็นเจ้ภาพงานบวช
 
500 บาท
 
9/8/2557
บุญ-49
 
นายสาธิต บัวเลิศ
 
กิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ
 
100 บาท
 
30-03-2557
บุญ-48
 
ศรัญ ประสมทอง
 
เจ้าภาพบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
 
500 บาท
 
28-03-2557
บุญ-47
 
สุพัฒน์-พุทธิพันธ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์
 
เป็นเจ้าภาพบวชเณรภาคฤดูร้อน จีวร,ภัตตาหาร,น้ำปานะ
 
5,400 บาท
 
16-3-2557
บุญ-46
 
ฝน
 
บำรุงสถานีวิทยุ
 
1000 บาท
 
7-01-2557
บุญ-45
 
เบญจพร การพานิช, ปรีดา คูณชัย และครอบครัว
 
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 2 รูป
 
2,000 บาท
 
30-11-2556
บุญ-44
 
วงค์ปกรณ์
 
เจ้าภาพอุปสมบทพระ 1รูป
 
1000 บาท
 
30-11-2556
บุญ-43
 
น้ำเพชร มูลละวาณิช
 
เจ้าภาพบวชพระ 2รูป
 
2000 บาท
 
29-11-2556
บุญ-42
 
นางเขมมะนัฎณ์ หรือ ราตรี สุขเกื้อ
 
เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ 2 รูป
 
2000 บาท
 
28/11/2556
บุญ-41
 
นางสาวประภาศรี ทองกิ่งแก้ว
 
ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
 
1000 บาท
 
28 -11- 2556
บุญ-39
 
นายทรรศน์เธียร นางสาวสิรีรัศมิ์ ณัฐภาสรณ์
 
เป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นที่ 24 จำนวน 1 รูป
 
1,000 บาท
 
26-11-2556

หน้าแรก | เว็บบอร์ดธรรมะ | ห้องสนทนาธรรม | ห้องวิทยุธรรมะ | Admin