บริจาคปัจจัย วัดเกาะวาลุการาม 

ชื่อ-นามสกุล :
 
บริจาคเพื่อ :
จำนวนเงิน :
  บาท
วันที่บริจาค :
ที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร :
(ที่อยู่ของท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)
ไฟล์ภาพสลิป เช่น slip01.jpg :
กรอกรหัส 7723 ในช่องนี้ >>
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่ง..


(หากท่านไม่ได้บริจาคจริง ขอเมตตาอย่าโพสต์เล่นนะครับ )
บริจาคปัจจัยเข้าวัดเกาะสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม 
เลขบัญชี : 503-0-07047-8
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขาลำปาง


 Donate Admin
ลำดับบุญ   ชื่อ~นามสกุล   บริจาคเพื่อ   จำนวนเงิน   วันที่
บุญ-18
 
เหล่าดีเจเสียงธรรม วัดเกาะวาลุการาม
 
บำรุงพระศาสนา อุทิศให้แก่คุณแม่ของดีเจสายซอ
 
13,601 บาท
 
4-4-56
บุญ-17
 
คุณสุธีรา
 
ค่าเช่า server และบำรุงเว็บไซต์
 
2,000 บาท
 
24-1-56
บุญ-16
 
DEV บำรุงวัด
 
บำรุง เว็บไซต์ Watkoh
 
1,600 บาท
 
16-11-55
บุญ-15
 
คุณ เล็ก
 
บำรุงวัด อุทิศให้คุณแม่พรฟ้า แซ่โซ
 
3,000 บาท
 
6-10-55
บุญ-14
 
นนทพร วิศภักดิ์
 
เจ้าภาพบรรพชาสามเณร
 
1,000 บาท
 
18-9-55
บุญ-13
 
คุณ App
 
เว็บไซต์+สาธารณประโยชน์ทั่วไป
 
3,000 บาท
 
15-8-55
บุญ-12
 
DEV สมาชิกวัดเกาะ
 
บำรุงเว็บไซต์ Watkoh
 
5,000 บาท
 
8-5-55
บุญ-10
 
ธีรยุทธ-กิตติมา วิมุตตานนท์
 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 
1,000 บาท
 
14-4-55
บุญ-8
 
ดีเจ ดาว
 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 
1,500 บาท
 
4-4-55
บุญ-7
 
สุรีย์มาศ จันทวงศ์
 
เจ้าภาพผ้าไตร+ภัตตาหารเพล
 
3,000 บาท
 
31-3-55
บุญ-6
 
นายศรัญ ประสมทอง
 
เจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 
500 บาท
 
28-3-55
บุญ-5
 
สุพัฒน์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์ และครอบครัว
 
เจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภัตตาหาร น้ำปานะ
 
5,400 บาท
 
16-3-55
บุญ-4
 
DEV สมาชิกวัดเกาะ
 
เพื่อสาธารณประโยชน์
 
1,000 บาท
 
4-3-55
บุญ-3
 
กุลยา หมดจดและครอบครัว
 
เพื่อการกระจายเสียงและเผยแพร่ธรรม
 
1,000 บาท
 
27-1-55
บุญ-2
 
คุณ App
 
กิจทางพระพุทธศาสนา
 
4,000 บาท
 
4-1-55

หน้าแรก | เว็บบอร์ดธรรมะ | ห้องสนทนาธรรม | ห้องวิทยุธรรมะ | Admin