งานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง

งานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ตรงกับ วันขึ้น 15ค่ำ เดือน 12 ทุกปี
ในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 25 พฤจิกายน 2558

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 25 พ.ย. 58

Comments

comments