สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ จิตใจผ่องใส ชีวิตปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ จิตใจผ่องใส ชีวิตปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
* คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เริ่มเวลา 22.30น.-เวลา 24.10น. ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-217528Comments

comments