งานถวายการบูรณะภาพเขียนฝาผนังในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมงานถวายการบูรณะภาพเขียนฝาผนังในอุโบสถ
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

เนื่องด้วยภาพเขียนฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม มีสภาพกรอบร่อนหลุดเสียหายตามกาลเวลา ทางวัดจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายให้กลับมีสภาพคงทนถาวรและยืดอายุของภาพให้คงอยู่ยืนยาวยิ่งขึ้น การบูรณะครั้งนี้ คุณธนพัต เอื้อถาวรพิพัฒน์ และครอบครัว ได้รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้เจ้าภาพมีความประสงค์ทำพิธีถวายการบูรณะ ต่อทางวัดเกาะวาลุการาม ตามประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบกันมา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน

กำหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

– เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานอุปถัมภ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล , พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

– เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีกล่าวคำถวายการบูรณะภาพเขียน,ภัตตาหารและจตุปัจจัย , ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร
เสร็จพิธีการทำบุญถวายการบูรณะภาพเขียนในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

ดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอนุโมทนางานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัดเกาะวาลุการาม โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘

Comments

comments