ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เวียนเทียน วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 20 พ.ค. 2559 วันสำคัญของโลกแห่งสหประชาชาติ
ขอเชิญชาวพุทธ บำเพ็ญบุญกุศล ด้วยการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรม เจริญภาวนา เวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้านท่านหรือ ที่ท่านสะดวกไป.
และที่ วัดเกาะวาลุการาม เวลา 19.30 – 21.00 น.

0001

Comments

comments