งานทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศอดีตเจ้าอาวาส วัดเกาะวาลุการาม


งานทำบุญทักษิณานุประทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาส วัดเกาะวาลุการาม

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๙.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย และอาราธนา-สมาทานศีล ๕

เวลา ๙.๔๕ น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆ 10 รูป สวดธรรมนิยาม

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / คณะศรัทธาแขกผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหาร

เสร็จพิธีงานทำบุญ

Comments

comments