พระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง พระทองคำ หนัก 13 กิโลกรัม หน้าตัก 9นิ้ว สูง 13นิ้ว หรือ 845 บาท

คุณประยูร แสงทองสุข และครอบครัวได้มีศรัทธาสร้างศาลาทรงไทยถวาย วัดเกาะวาลุการาม และสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ประจำบนศาลาทรงไทยแห่งนี้ พระพุทธรูปทองคำหนัก ๑๓ กิโลกรัม หน้าตัก ๙ นิ้ว สูง ๑๓ นิ้ว หรือ ๘๔๕ บาท เป็นพระพุทธรูปแบบสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่งขัดสมาธิเพ็ชร์ เททองหล่อ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วัดเกาะวาลุการาม โดยมีครอบครัวคุณประยูร แสงทองสุข เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อบุญชุบ) ,พระณรงค์ โฆษโก ,พระสมหมาย สุขกาโม  เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายสงฆ์

พระมหาเถระที่นั่งปรกอธิฏฐานจิต วันพิธีเททอง มีดังนี้

๑. ครูบาดวงดี สุภทฺโท วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่

๒. หลวงปู่บุญชุบ ทินฺนโก วัดเกาะวาลุการาม  จ.ลำปาง

๓. หลวงปู่เล็ก กลฺยาโณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย

๔. หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง

๕. หลวงพ่อพระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

๖. พระมหาเถระเจ้าคณะต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง

image_buddha

หลังจากพิธีหล่อและการตกแต่งจนสมบูรณ์ทั้งองค์แล้ว พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อบุญชุบ ทินฺนโก) ท่านได้เล็งเห็นว่าพระพุทธรูปทองคำนี้มีมูลค่าสูง เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้อุปถัมภ์และคณะกรรมการวัดจึงลงความเห็นว่าสมควรฝากเก็บไว้ในธนาคารก่อน เมื่อสร้างห้องนิรภัยเสร็จเรียบร้อยจึงค่อยนำพระออกมาประดิษฐานไว้ตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพผู้สร้าง เวลาผ่านไป ๒-๓ ปีการสร้างบุษบกและห้องนิรภัยได้แล้วเสร็จลง แต่ก็ไม่ได้มีการนำพระออกจากธนาคารจนถึงบัดนี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเวลานานถึง ๒๖ ปี

บัดนี้ทางคณะกรรมการและคณะสงฆ์ รวมถึงคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นสมควรอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำออกมาประดิษฐานไว้ประจำบนศาลาทรงไทยแห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชาวลำปางและพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางสืบต่อไป.

พระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง

 

Comments

comments