ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุภายในวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
soldier———————
ประธานกรรมการอุปถัมภ์
พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
———————
ประธานดำเนินการ
– พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
– คุณมุกดา ท้วมเสม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๒
———————
 
วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๙ น. ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๙ น. ประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ – ผู้ร่วมงานรับประทาน – เสร็จพิธี

Comments

comments