บำเพ็ญ ทาน-ศีล-ภาวนา เวียนเทียน วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

วันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 2562 วันสำคัญของโลกแห่งสหประชาชาติ
ขอเชิญชาวพุทธ บำเพ็ญบุญกุศล ด้วยการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรม เจริญภาวนา เวียนเทียน                                          ที่วัดใกล้บ้านท่านหรือ ที่ท่านสะดวกไป.

สำหรับ วัดเกาะวาลุการาม   เริ่ม เวลา 19.30 – 21.00 น.

Comments

comments