ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือวัดใกล้บ้านท่านตามความสะดวก
– สวดมนต์ – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม – เวียนเทียน
– เวลาเริ่ม 19.00น. ถึง 21.00น.

Comments

comments