ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเกาะวาลุการาม 20 ต.ค. 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑)

งานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดเกาะวาลุการาม ในปีนี้ ครอบครัวคาสโตร์ ได้มีศรัทธาจัดงานทอดกฐินสามัคคี และนำปัจจัยสมทบทุนในการซ่อมแซมบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง และปูชนียะวัตถุที่ชำรุดในวัดเกาะวาลุการาม ให้มีสภาพสมบูรณ์สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐิน ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานอุปถัมภ์ผ้ากฐิน จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเสร็จพิธี

Comments

comments