โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ ๓๐
โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ ๓๐
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทย คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่นๆ เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ เว็บไซต์ www.watkoh.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://www.watkoh.com/doc/upasombot_2562.pdf

Comments

comments