ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา 5 ก.ค. 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม  2563

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือวัดใกล้บ้านท่านตามความสะดวก
– สวดมนต์ – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม – เวียนเทียน
– เวลาเริ่ม 19.00น. ถึง 21.00น.

Comments

comments