โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญทรงไทย

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง วัดเกาะวาลุการาม เป็นศาลาไม้ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ แบบภาคกลางถึงแม้ว่าลำปางอยู่ในสิ่งแวดล้อมอิทธิพลของศิลปะล้านนาผสมผสานพม่า แต่ด้วยเหตุที่ เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการามตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันล้วนเป็นคนภาคกลาง จึงได้สร้างศาลามีเสาสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 และใช้ประกอบศาสนกิจพิธีทางศาสนา กิจกรรมงานบุญ เช่นการทอดกฐิน ผ้าป่า ทำบุญวันพระเข้าพรรษา เทศน์มหาชาติ และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วย

แต่ ณ ปัจจุบันงดใช้ศาลาเนื่องจากมีความชำรุดมาก จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ให้กลับมามีสภาพใช้ได้ดังเดิม

ติดต่อสอบถามโทร  O8I-68I72OO

(การบริจาคผ่านระบบ QR CODE ธนาคารกรุงไทย สามารถรับใบลดหย่อนภาษีได้)

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

Comments

comments