สวดมนต์ข้ามปี 2564 วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง

สวดมนต์ข้ามปี 2564
เทศกาลปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาข้ามผ่าน ไปสู่ปีใหม่นี้ จึงอยากชวนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ในวัดใกล้บ้านท่านหรือที่ท่านสะดวกเดินทางไปร่วม และในปีนี้วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยกำหนดเวลาดังนี้
เวลา ๒๒.๐๙ น.
เริ่มการสวดมนต์เย็น
ฟังธรรมเทศนา
นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
ถึงเวลา ๒๔.๐๙ น. พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา อวยพรให้ทุกท่าน อยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรือง
เสร็จพิธี ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
*** สอบถามเพิ่มเติม โทร. O8I-68I72OO

Comments

comments