เข้าวัดสุขใจ๋ ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระทองคำ สืบสานป๋าเวณี

เข้าวัดสุขใจ๋ ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระทองคำ สืบสานป๋าเวณี

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕   เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น.

  • ก่อพระเจดีย์ทราย (มีสมัครประกวด)
  • สรงน้ำพระพุทธรูป
  • ตักบาตรพระประจำวันเกิด
  • ไหว้สักการะพระพุทธมหามุนีศรีแสงทอง (พระพุทธรูปทองคำ)

วันศุกร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

  • ทำบุญถวายภัตตาหารอุทิศส่วนกุศลถึงญาติที่ล่วงลับไป

จึงขอเชิญชวนศรัทธาพี่น้องชุมชนกาดกองต้าและพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   

ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก  อ.เมือง จ.ลำปาง  โทร. 081-6817200  www.watkoh.com

Comments

comments