เทศน์มหาชาติ-ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ๑๐-๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
– เทศน์มหาชาติ
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติกัณฑ์ที่ ๑
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติต่อจนจบในกัณฑ์ที่ ๑๓
เวลา ๑๙.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
– พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
เวลา ๐๗.๐๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ออกรับบิณฑบาตร รอบอุโบสถวัดเกาะฯ
เวลา ๐๙.๓๐ พิธีสวดพระคาถา ๑,๐๐๐ พระคาถา
เวลา ๑๐.๐๐ แจกผลไม้พืชผักป่าหิมพานต์ ให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่าน เสร็จพิธี

ดังนั้น จึงเจริญพระพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน เทศน์มหาชาติ–ตักบาตรเทโว ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

ประชาชนชาวลำปาง ทำบุญวันออกพรรษา
และนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา ในปีที่ผ่านๆมา ที่วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. O8I-68I72OO    เว็บไซต์  https://www.watkoh.com

Comments

comments