วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก 3 มิ.ย. 2566

วันวิสาขบูชา  วันสำคัญของโลกแห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน ซึ่งตรงกับวันเดือนเพ็ญของเดือนที่ 6 (วันเพ็ญเดือนวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)

ขอเชิญชาวพุทธ บำเพ็ญบุญกุศล ด้วยการ.. เข้าวัดตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรมหรือสนทนาธรรมตามกาล เจริญภาวนา เวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้านท่านหรือ ที่ท่านสะดวกไป.

สำหรับ วัดเกาะวาลุการาม เริ่ม เวลา 19.30 – 21.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081-6817200

Comments

comments