ขอเชิญร่วมงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) วัดเกาะวาลุการาม ๗ ต.ค. ๒๕๖๖

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

งานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) เป็นงานประเพณีที่ชาวไทยนิยมจัดขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง และอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ทางวัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานสลากภัตขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ (วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)

กำหนดการ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การถวายสลากภัต ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน ๑๐ รูป
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

ดังนั้น จึงเจริญพรมายัง พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานสลากภัตโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ศาลาสุเวทกิตติคุณ วัดเกาะวาลุการาม ตามวัน,เวลา ดังกล่าว

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ห้องกองเลขานุการ
โทร. ๐๘-๑๖๘๑-๗๒๐๐

Comments

comments