PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : บทความธรรมะ - นานาสารธรรมหน้า : 1 [2]

 1. วิธีสู้เวทนา
 2. เสือซ่อนเล็บแห่งวัดเกาะ มีนามว่า บุษ
 3. การอธิษฐานที่ดีเลิศที่สุด
 4. วางได้จึงไปดี
 5. “โกรธ” อย่างไรให้เกิดปัญญา
 6. รักษาศีล ๕ อย่างไรให้บริสุทธิ์
 7. มาเปลี่ยนเงื่อนไขที่ใจเราสิ
 8. ตัวอย่างมิจฉาปฏิปทา (ปฏิบัติผิด)
 9. อภิธรรมมันกินไม่ได้
 10. สอนลูกมองโลก
 11. เดี่ยวได้ไม่ต้องเหงา
 12. แง่คิดดีๆของชายชราผู้จากไป
 13. ธรรมะภาคปฏิบัติที่วัดอัมพวัน
 14. เรื่องเล่าจากหญิงชรา
 15. คำว่าพอ‏
 16. ข้อคิดสอนใจ
 17. คุณเคยแพ้มั้ย?
 18. พระผู้หาผู้เสมอเหมือนมิได้
 19. พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
 20. คำถามสามข้อ
 21. ความสุขที่เลือนหายไป
 22. ฝ่าเปลวแดด : เรื่อง....ของน้องอ้อม
 23. คำว่าอนุโมทนา
 24. เทวดามีจริงหรือช่วยมาฟังคำอธิบายให้กระจางที่นะครับ
 25. สู่ชีวิตที่สงบเย็น และ เป็นอิสระ ท่านพระไพศาล วิสาโล
 26. ผู้ที่ได้ร่วมสนทนาธรรมหรือได้เที่ยววัดขึ้นชื่อได้ว่า ผู้แสวงหาความเจริญ
 27. ชีวิตกับความรัก
 28. สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพรปีใหม่ ให้ทำความดี สร้างประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
 29. สวัสดีปีใหม่แบบชาวพุทธ โดยท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
 30. จะลาสุรา หรือ จะให้สุรา<ลาคุณ>
 31. ดับความโกรธด้วยน้ำตอนที่ 1 < มีตอน 2 ด้วยนะครับ >เชิญอ่านด้านในครับ
 32. ห้องที่ชื่อว่า "ใจ" โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
 33. ขอบูชาคุณพระธรรม
 34. ใส่กางเกงตูดขาด คนใกล้ชิดบอกไม่ชอบฟังหรอไง
 35. 7 วันภาวนา ที่วัดป่าโสมพนัส
 36. อันตรายอาหารเนื้อสัตว์ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งร้ายหลาย ๆ ชนิด ---
 37. เรือ่งแผ่เมตตา
 38. เป็นมารก็ฆ่ามาร เสียสิ
 39. ความน่ากลัวของสังสารวัฏ
 40. สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้น และ จุดสุดท้ายในธรรม
 41. ผมเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะคลิปนี้ครับ
 42. ความทุกข์กับกุหลาบแห่งชีวิต
 43. การมองไม่เห็นกรรม
 44. รอยบุญรอยบาป (ปาณาติบาต)
 45. เมื่อฉันได้ยินบทนิยามความ"สุข"เรา ของเขาเท่ากับ"สุก"
 46. ทำบุญด้วยอะไรถึงจะรวย สวย เท่ หล่อ และอีกมากมาย ผมมีคำตอบ
 47. มารู้จัก "กายตัวจริง"
 48. การตายที่ดีและไม่ดีเป็นข้อเตือนใจ < ขออุทิศให้แก่ นายสมศักดิ์ บัวไข > สาธุ สาธุ สาธุ
 49. ฆ่ากามตัณหา ในระดับความคิด
 50. "อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นเป็นตัวกู ของกู"
 51. คำว่าทางสายกลางโดย หลวงพ่อสมบูรณ์
 52. แข่งบุญแข่งบารมี
 53. พระเจ้าอยู่หนใด
 54. บุญและบาป ที่เห็นภาพ
 55. เข้าพรรษาอย่ามัวแต่หล่อเทียน ที่สำคัญต้องหล่อใจ
 56. พระทำนาข้าวเลี้ยงสุนัข
 57. พระพุทธศาสนาเลือนหาย
 58. เรื่องราวเกี่ยบกับ พระสงฆ์ ต่อสู้เพื่อเด็กยากไร้ขาดที่พึ่ง อุปการะ
 59. Food inc เปิดโปง เบื้องหน้า เบื้องหลังอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ระดับโลกแสนหฤโหด หดหู
 60. สร้างค่าในบ้าน
 61. จริยธรรมอยู่ที่ไหน?
 62. คนมีธรรมะ
 63. เจ้าชู้หลายใจ ต้องชดใช้กรรม
 64. โพชฌงค์ องค์แห่งความรู้
 65. คิด อะไรให้รอบคอบ
 66. ปรัชญาพุทธกับคนรัก (ที่ไม่รักเรา)
 67. ละครชีวิต ลิขิตด้วยอำนาจกรรม
 68. วาจาประกอบด้วยประโยชน์
 69. ต้มปลาเป็นๆ เห็นกรรมทันตา
 70. การยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์
 71. วางแผนชีวิต ต้องคิดไว้ล่วงหน้า
 72. คนอกตัญญูบุคคล หาได้ง่ายอย่างยิ่ง
 73. สติควบคุมจิต
 74. ขาหักเพราะหักขากบ
 75. อย่าหลงมัวเมาสิ่งที่ "เป็นมายา"
 76. เกิดเพื่อกำ ตายเพื่อแบ พร้อมนิทานขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของ นาย วันดี ปิ่นวันนา
 77. รับทำแท้ง รับกรรมทันที
 78. ความไม่เห็นแก่ตัว
 79. ...
 80. แก้ว...อันประเสริฐ
 81. น้ำท่วม...คุณมองเห็นอะไร ?
 82. เครื่องกลั่นกรอง 'ธรรม' ออกจากโลก
 83. เนื่องในวันเกิด ที่ถูกสาป
 84. หมูป่าอาฆาต
 85. 5 อานิสงส์ของการฟังธรรม
 86. เครื่องกลั่นกรอง 'ธรรม' ออกจากโลก
 87. เครื่องกลั่นกรอง 'ธรรม' ออกจากโลก (ต่อ)
 88. พุทธศิลป์
 89. ระวังกรรมชั่วตกถึงลูก
 90. 4 หลักธรรมเพื่อการอยู่ดีกินดี มีหลักฐานมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
 91. Test
 92. ทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริง
 93. พระอภัยมณี ตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา
 94. เรามาคุยกันเรื่องราคะ
 95. 'กุ้ง' เจ้ากรรมนายเวร
 96. เราฝึกใจตน ด้วยการทวนกระแสโลกไปเพื่ออะไร
 97. ทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริง
 98. คุณค่าของกาลเวลา
 99. วิธีลดละความพอใจยินดี
 100. กรรมที่ทำให้ขาขาด
 101. 10 ระดับ ความสุขความเจริญ
 102. ก็ไม่รู้จะเขียนอะไรอะ เขียนเพราะวันนี้เป็นวันพระ <^^>
 103. ข้อความจากพระไตรปิฎก [ขุททกนิกาย]
 104. ผลกรรม พิการเพราะฆ่าแมว
 105. กลวิธี รักษาโรคทางใจ
 106. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
 107. วิธีการเข้าถึงอุเบกขาจิต
 108. กฎแห่งกรรม : แทงปลาจึงถูกเหล็กแทง
 109. ความเป็นมนุษย์ เป็นลาภอันสูงสุดในชาตินี้
 110. วิธีดับทุกข์
 111. สันโดษ มักน้อย ก็รวยได้
 112. ผลกรรมของนักพนัน
 113. โรงงานผลิตทุกข์
 114. วิธีการปฏิบัติ และ พิจารณา ใน สมถะ-วิปัสนากัมมัฏฐาน (วิถี Admax)
 115. รู้เหตุ รู้ทุกข์ รู้ธรรม รู้ทำ ทุกข์ก็เบาบาง
 116. วิธีการเบื้องต้นที่ใช้พิจารณาระลึกรู้ใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 117. สนทนาธรรมตามกาล
 118. "สาธุ" และ "อนุโมทนา" คืออะไร ?
 119. อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา (ฉันทะ)
 120. อรรถกถาภิกขุนีสูตร
 121. วิธีการเจริญเมตตาจิตในการสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่บุคคลทั้งหลาย
 122. ธรรมชาติที่ชื่อว่า จิต
 123. การปฏิบัติของพระอรหันต์ (พระราชพรหมญาณ)
 124. วิธีเจริญเข้าสู่สมาธิจิตเพื่อให้ใจเราสงบโดยง่าย
 125. ระยะเวลาในนรก
 126. มรรค มีองค์ ๘
 127. หินก้อนหนึ่ง
 128. มหาสติปัฏฐานสูตร
 129. อาปานานสติสูตร
 130. สะกดจิตตนเองโดยไม่รู้ตัว
 131. ธรรมมะจากต้นไม้
 132. การทรงอารมณ์(ฌาน)ในศีล
 133. การทรงอารมณ์ใจให้เป็นปกติ
 134. วิธีการทรงอารมณ์จิตให้เป็นฌาน
 135. วิธีละการเอา ความสุข-ความสำเร็จ ของตนเองไปผูกไว้กับผู้อื่น
 136. วิธีเจริญพิจารณาเพื่อ..การปล่อยวาง กับ หน้าที่
 137. ปัญญา กับ วิปัสสนาญาณ จะเข้มข้น ตัดกิเลสได้ง่ายเพราะ พรหมวิหาร 4
 138. วิธีการนั่งสมาธิเพื่อตัดในรูปขันธ์และความรู้อารมณ์ใดๆ
 139. "สุข" สร้าง "สมาธิ"
 140. ทำบุญ...ไม่ทำใจ... ?
 141. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ลาสิกขาบท
 142. เปลี่ยนธรรมะ มาเป็นธรรมเรา เปลี่ยนบาลี มาเป็นบาเรา เพื่อตัวเรา
 143. มหัศจรรย์แห่งชีวิต… หลักคิด 20 ข้อ จากท่าน ว.วชิรเมธี
 144. สิ่งที่เรามองข้าม
 145. นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ”
 146. ธรรมอันเป็นเอก คือ พระพุทธานุสสติ โปรดอย่าประมาท
 147. อนุสสติฏฐานสูตร
 148. วิธีสวดมนต์บทสวดอิติปิโสให้ถึงอนุสสติกรรมฐาน
 149. ธชัคคสูตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร
 150. Re: พุทธานุสสติ (แบบพิสดาร)
 151. สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๕ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 152. สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๕ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)
 153. ภารทวาชสูตร..การสำรวมระวังปฏิบัติกาย-ใจ เพื่อละกามราคะ
 154. ดอกไม้ให้กำลังใจคนอกหัก <ดอกไม้ดอกไหนเลยที่ว่างาม ยังงามสู้พระธรรมไม่ได้>
 155. การเจริญปฏิบัติใน " มรรค ๑๐ " สำหรับนักธรรมตรี
 156. บันทึกหนทางกรรมฐานเพื่อออกจากความกำหนัดเมถุน
 157. จงวางปีเก่า จงทำปีใหม่ ไม่ให้ป่นปี้
 158. บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน
 159. คนพาไปก็ซวย คนพาไปก็ดี เลือกเองนะว่าจะพาไปไหนดี?
 160. แนวเจริญมหาสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อ
 161. หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน เทศนาเรื่อง "กายคตาสติ"
 162. ไว้อาลัย หรือ ไว้ความดี แด่คุณลุงน้องแอนนา
 163. เรียบเรียงธรรมปฏิบัติ
 164. เอาผ้าเหลืองไว้บนหัวสิ อย่าไปเอามาเผาหัว
 165. เอหิปัสสิโก ท่านจงมาดูความดีเถิด<ไม่ใช่มาสาบแช่งเถิด>
 166. เรื่องพระๆ ที่โยมกับพระยังไม่รูู้
 167. พุทโธ วันแม่
 168. กรรมสนองพ่อแม่ผู้ให้ลูกสนใจแต่โลก
 169. บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน ปี 60
 170. Group Blog : บันทึกการปฏิบัติเพื่อละราคะเมถุน ปี ๒๕๖๑ สมัยที่ได้พบเจอพระอรหันต์
 171. อย่าลืมคนตาย ขออุทิศกุศลให้กับนายประสาน จันทนะโสถติ์
 172. ใช้ใจมองสิ อย่าใช้ตามอง ใช้ตามองก็เป็นบาป ใช้ใจมองเป็นอิฐ หิน ดินทรายนะ
 173. ใครจะใหญ่เกินกรรม ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของณัฐกฤต เพิ่มพูน
 174. ทำสมาธิไม่ได้ (สำหรับคนฝึกใหม่ หรือ คนที่เข้ากรรมฐานไม่ได้)
 175. Best Hookup Sites in 2022