PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ภาพครูบาอาจารย์ต่างๆ 1. พระสุพรหมยานเถร (ครูบาเจ้าพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)
 2. "รวมภาพหลวงตามหาบัว กับพ่อแม่พระเถรานุเถระ".
 3. หลวงปู่บุญฤทธิ์
 4. พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 5. ปาฏิหาริย์ในการขอถ่ายรูปหลวงปู่มั่น
 6. ไม่แน่หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระโพธิญาณเถร
 7. พระบรมย์ฉายาลักษณ์
 8. พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
 9. รวมภาพพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่า
 10. ประมวลภาพในหลวงกับพระสุปฏิปันโน
 11. รูปเก่าหลวงปู่หลายองค์
 12. หลวงปู่จันทร์ศรี
 13. รูปหลวงปู่มั่น
 14. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
 15. หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
 16. อาจาริยาบูชา
 17. หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 18. รวมพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดู่