PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัด ,ศาสนวัตถุสิ่งปลูกสร้าง 1. โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วรวิหาร กับ โพธิปักขิยธรรม 37
 2. แบบมาตราฐาน ศาสนสถานเพื่อประชาชน
 3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 4. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
 5. วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
 6. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 8. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)
 9. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
 10. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 11. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
 12. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 13. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
 14. วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
 15. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 16. วัดดุสิดาราม วรวิหาร
 17. วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
 18. วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
 19. วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
 20. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
 21. วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
 22. วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
 23. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
 24. วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
 25. วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
 26. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
 27. วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
 28. วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
 29. วัดอนงคารามวรวิหาร
 30. วัดยานนาวา
 31. วัดบุปผาราม วรวิหาร
 32. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 33. วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
 34. วัดราชผาติการาม วรวิหาร
 35. วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
 36. วัดอินทรวิหาร
 37. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 38. วัดปากน้ำ
 39. วัดยางสุทธาราม
 40. วัดเสมียนนารี
 41. วัดนาคปรก
 42. วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 43. วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
 44. วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
 45. พุทธมณฑล - ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก
 46. วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
 47. วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม
 48. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม
 49. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
 50. วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
 51. วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
 52. วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
 53. วัดพนัญเชิง วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
 54. วัดล้านขวด อยู่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 55. ภาพ สังเวชนียสถาน
 56. วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร จ.นนทบุรี
 57. วัดโสธรวราราม วรวิหาร จ. ฉะเชิงเทรา
 58. วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
 59. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
 60. วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
 61. วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี
 62. วิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา
 63. วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 64. วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
 65. วัดบัวงาม จ.ราชบุรี
 66. วัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.ราชบุรี
 67. วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
 68. วัดสวนแก้ว จ. นนทบุรี
 69. วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
 70. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร
 71. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
 72. วัดพระสิงห์ วรวิหาร จ.เชียงใหม่
 73. วัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน
 74. วัดศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร จ.สุโขทัย
 75. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่
 76. วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จ.เชียงใหม่
 77. วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่
 78. วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
 79. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง
 80. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง
 81. วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
 82. วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร
 83. วัดจองกลาง-วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
 84. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
 85. วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 86. วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
 87. วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
 88. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์
 89. วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์
 90. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใหม่
 91. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จ.ชลบุรี
 92. วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
 93. วัดหนองสนม จ.ระยอง
 94. วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จ.นครพนม
 95. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา
 96. วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด
 97. วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา
 98. วัดบึง จ.นครราชสีมา
 99. วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
 100. วัดเขาพระอังคาร จ.บุรีรัมย์
 101. วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์
 102. วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
 103. วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
 104. วัดเจติยาคิรีวิหาร(วัดภูทอก) จ.หนองคาย
 105. วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี
 106. วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
 107. วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 108. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จ.ปัตตานี
 109. วัดชลธาราสิงเห จ.นราธิวาส
 110. วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา
 111. สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
 112. วัดถ้ำขวัญเมือง จ.ชุมพร
 113. พระพุทธบาท
 114. คินคาคูจิ วัดวิหารทองใน ‘เณรน้อยเจ้าปัญญา’
 115. พระแก้วดอนเต้า
 116. พระพุทธรูปที่สำคัญในไทย
 117. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) จ.นครราชสีมา
 118. ประวัติการสร้างพระพุทธรูป จากหนังสือตำนานพระพุทธเจดีย์
 119. ไหว้พระประธาน ๗๖ จังหวัด
 120. ขอเดี่ยวเที่ยววัด
 121. วัดโฆสิตาราม หลวงปู่กวย ชัยนาท
 122. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย "หลวงพ่อเกวียนหัก"
 123. พระพุทธสิหังคปฏิมากร วัดราชประดิษฐ์
 124. พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
 125. หลวงพ่อแซกคำ วัดคฤหบดี กรุงเทพฯ
 126. พระสัมพุทธพรรณี วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ
 127. พระเจ้าองค์แสน "พระเจ้าแสนห่า" วัดโพธิ์ชัยนาพึง จ.เลย
 128. พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ
 129. วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่