PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ศาสนพิธี 1. ศาสนพิธี
 2. พุทธศาสนพิธี
 3. เป็นพุทธมามกะ
 4. วิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
 5. พิธีเวียนเทียน
 6. พิธีเข้าพรรษา
 7. การถวายทาน
 8. งานวันตรุษสงกรานต์
 9. งานบวชนาค
 10. งานวันสารท
 11. การทอดกฐิน
 12. งานลอยกระทง
 13. งานวันขึ้นปีใหม่
 14. งานวันจักรี
 15. งานวันฉัตรมงคล
 16. งานวันพืชมงคล
 17. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 18. งานวันปิยมหาราช
 19. วันมาฆบูชา
 20. ประวัติ ตำนานวันสงกรานต์
 21. วันวิสาขบูชา-วันสำคัญของโลก
 22. ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล
 23. วันอาสาฬหบูชา
 24. วันเข้าพรรษา และดอกเข้าพรรษา
 25. งานตักบาตรเทโว
 26. วันอาสาฬหบูชา
 27. วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา
 28. ประวัติการถือปฏิบัติวันมาฆบูชา