PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : คลิปวีดีโอเพลง ธรรมะหน้า : [1] 2

 1. อ้อมกอดของแม่ ( เพลงประกอบละครธิดาวานร )
 2. วิธีการใส่ลิงค์ VDO คลิป- YouTube / Google / Yahoo
 3. ชีวิต ~
 4. MV เพลง ยิ้มยิ้มยิ้ม
 5. จะอยู่เคียงข้างเธอ
 6. อาญารัก
 7. เห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่าย
 8. สายลมที่หวังดี
 9. ก้อนหินก้อนนั้น
 10. กำแพงบุญ
 11. บัวแล้งน้ำ
 12. ยังยิ้มได้
 13. กลับมาสักครั้ง
 14. ใครหนอ...
 15. ขมิ้นกับปูนขมิ้นกับปูน
 16. ข้าวเปลือก
 17. ฉันจะบิน
 18. วังน้ำวน
 19. ทองเนื้อเก้า
 20. สองฝั่งคลอง
 21. ดั่งฝัน
 22. นางทาส
 23. แด่ชีวิตที่ร่ำไห้ สลดหดหู่ต่อเพื่อนร่วมโลก
 24. คนเดินดิน
 25. คำสัญญาจากฟากฟ้า
 26. ทอฝัน
 27. แปลว่ายังหายใจ
 28. ครึ่งหนึ่งของชีวิต
 29. เธอ..ผู้ไม่แพ้......... โบ สุนิตา
 30. หยดน้ำ
 31. ทำดีได้ดี
 32. เกิดแต่ตม
 33. หงส์เหนือมังกร
 34. ความงามที่ซ่อนอยู่
 35. อย่ายอมแพ้
 36. หัวใจไม่แพ้
 37. ปล่อยไปกับน้ำตา
 38. ไม่ใช่ดาว
 39. สักวันต้องได้ดี
 40. รางวัลแด่คนช่างฝัน
 41. บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม(ฉบับธิเบต)
 42. ปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
 43. การวัดผลของตนเอง โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
 44. แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ
 45. พุทธชัยมงคลคาถา
 46. มงคลสูตร
 47. พระคาถาชินบัญชร
 48. มหากรุณาธารณีสูตร
 49. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
 50. คาถาโพธิบาท
 51. พาหุงมหากาฯ
 52. ยอดพระกัณฑ์ไตรปีฎก
 53. โพชฌังคปริตร
 54. คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศน์
 55. รัตนสูตร
 56. บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม
 57. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 58. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 59. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย ( สูตรแห่งใจ )
 60. คำอาราธนาศีล ๕
 61. อะภะยะปริตร
 62. นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 63. พระคาถาชินบัญชรทิเบต
 64. พุทธชัยมงคลคาถาอินเดีย ( พุทธวิธีชนะมาร )
 65. คาถาชินบัญชร 2
 66. โอม มณี เป เม ฮง
 67. โอม มณี เป เม ฮง 2
 68. กะระณียะเมตตะสูตร ( สวดแล้ว เทวดารักษา ภูติผีปีศาจไม่มารบกวน )
 69. ปฏิจจสมุปบาท
 70. มงคลสูตรบาลีไทย
 71. คาถาชินบัญชรแปล
 72. แ ผ่ เ ม ต ต า
 73. บทแผ่เมตตา ( อังกฤษ )
 74. คาถาสะเดาะเคราะห์
 75. ฟังพระพุทธมนต์
 76. สวดสรภัญญะพระรัตนตรัย
 77. ธัมมจักกัปปวัตนสูตรแปล
 78. วิมุตติมรรค โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 79. ทางเอก โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 80. วิถีแห่งความรู้แจ้ง ฉบับรวมเล่ม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 81. อริยสัจ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 82. ประทีปส่องธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 83. ธรรมเทศนา 4 วันในสวนสันติธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 84. เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 85. คาถาบูชาพระสีวลี
 86. สารคดีเรื่อง "พระธาตุ"
 87. สารคดี พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
 88. บาปกรรมมีจริง
 89. เสียงดนตรีพระนิพพาน
 90. ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
 91. สมาธิช่วยการเรียนการสอนได้อย่างไร
 92. สมการแห่งความสุข
 93. เคล็ดลับดับทุกข์
 94. หลักของสติปัฏฐาน :: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 95. สมถะและวิปัสสนา :: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 96. ธรรมเทศนาที่สถาบันวิมุตตยาลัย โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 97. วู้ดดี้ เกิดมาคุย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
 98. รักแม่ทุกวัน
 99. ด้วยใจศรัทธา
 100. หลักการให้
 101. ชุด Heart Sutra เปิดใจ สู่ใจ
 102. เพลง ทางสัจธรรม
 103. มงคลชีวิต 38 ประการ
 104. ย้อนอดีต กว่าจะเป็น ว.วชิรเมธี
 105. THE IDOL คนบันดาลใจ ท่าน ว.วชิรเมธี
 106. ความรักกับท่าน ว.วชิรเมธี
 107. หนึ่งใจเดียวกัน
 108. สอนลูกอย่างไร ให้เป็นยอดคน
 109. ตักบาตรอย่างไรให้ได้บุญ
 110. มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
 111. คิดบวก ชีวิตบวก
 112. วิธีฝึกกสิน
 113. หัตถาครองพิภพ
 114. เปิดอาศรมอิสระชน ท่าน ว. วชิรเมธี
 115. มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗
 116. มรรคผลนิพพานมีจริง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 117. หัวใจพระอภิธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 118. การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน และ วิธีการฝึกสติเพื่อการเจริญปัญญา
 119. ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม ของหลวงพ่อปราโมทย์ ที่ราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 12 กค. 2552
 120. ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 121. แนวทางการเจริญสติ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 122. เปิดใจครั้งสำคัญของ อ้อม สุนิสา
 123. ชีวิตสมณะ
 124. ดั่งดอกไม้บาน
 125. สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
 126. บารมี 10 ทัศ
 127. ทานบารมี
 128. นั่งเครียดไปทำไม (ลำตัด)
 129. บุญไม่มีขาย
 130. เพลงข่าวคาว เพลงธรรมะ เพลงคุณธรรม ของพี่ธรรมะ
 131. ต้องสู้ เจินเจิน
 132. แค่นี้ก็บุญหนักหนา
 133. แม่ของเรา
 134. อิ่มอุ่น
 135. พระคุณที่สาม
 136. ครูกระดาษทราย
 137. ครูบนดอย
 138. ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก 1 พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต
 139. ข้อคิดในการทำงานในยุคนี้ โดย พระอาจารย์สมปอง ตาลปุตฺโต
 140. การจัดการความหลง โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 141. จิตตภาวนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 142. การบวชอยู่ที่บ้าน โดย ดร. สนอง วรอุไร
 143. ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์
 144. หัวใจแห่งความสำเร็จ โดย ดร. สนอง วรอุไร
 145. รวมธรรมะบรรยายปี๒๕๕๒ ของ ดร.สนอง วรอุไร
 146. แนวการปฏิบัติธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
 147. อบรมวิปัสสนา เรื่องจิตตภาวนา โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
 148. วิปัสสนาเบี้องต้น โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
 149. การทำจิตให้สงบ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
 150. ชุดธรรมในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ 1 โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 151. ชุดธรรมในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ 2 โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 152. ชุดพิเศษ โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 153. เสียงอ่าน ทางพ้นทุกข์ ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม
 154. ฟังคำสอนและรับพรวันปีใหม่ปี 2553 กับ ท่าน ว.วชิรเมธี
 155. จิตปรมัตถ์ โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 156. ปกิณณกธรรม โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 157. วิสุทธิมรรค โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์
 158. CD หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จากสวนสันติธรรม
 159. พระไตรปิฏกฉบับมือถือ
 160. เสียงธรรมจากศาลาลุงชิน โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 161. ธรรมะ Delivery ส่งถึงที่-ซึ้งถึงใจ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 162. ดร.วรภัทร ภู่เจริญ จากนาซ่าสู่ป่าช้าเมืองไทย จากรายการเจาะใจ
 163. วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี เสียงอ่าน: อนุสรณ์ ตรีโสภา (โจโฉ)
 164. รายการบ้านธัมมะ (03/25/08) โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 165. ฟังเสียงอ่านเรื่องปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ - ติช นัท ฮันห์
 166. ปล่อย
 167. หนทางอริยะ โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 168. แก้อารมณ์ฟุ้ง โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 169. ธุดงปฏิปทาปฏิบัติ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 170. คำอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 171. มรณสัญญา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 172. ศูนย์อารมณ์ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 173. มหาสติปัฏฐานสูตร เสียงอ่านโดย โจโฉ
 174. พุทธศาสดา
 175. บรรยายธรรม โดย คุณดังตฤณ
 176. ชุดประวัติหลวงปู่มั่น
 177. สร้างสติทำสมาธิ
 178. แง่คิดเพื่อการดำเนินชีวิตและเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามสมควรแก่ธรรม
 179. การเห็นธรรมเข้าถึงธรรม, การเห็นธรรมคือการเห็นตนเอง
 180. ลำดับอารมณ์ปฏิบัติ
 181. การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว, สัมมาทิฐฐิ
 182. ข้อปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้น 20 ต.ค. 2525
 183. ความรู้สี่ระดับ
 184. รู้เอง-เห็นเอง-เข้าใจเอง, สัญญากับปัญญา
 185. อานิสงฆ์การเจริญสติ, การเจริญสติเพื่อพัฒนาปัญญา
 186. สิ่งที่ควรใส่ใจ
 187. ฉลาดในวาระจิตตน
 188. บทเรียนเกี่ยวกับพระอภิธรรม
 189. คลิปวีดีโอ...รายการบ้านธัมมะ ปี 2553
 190. การเมืองไทย - ท่าน ว.วชิรเมธี
 191. หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน
 192. สัจธรรมบทสุดท้าย
 193. จำขึ้นใจ
 194. วิธีชนะอุปสรรค ( นิวรณ์ 5 )
 195. ขอเสนอเพลงมีแง่คิดเฉพาะแนวครับ
 196. เจาะใจ - พระภาสกร ภูริวัฑฒโน (ภาวิไล) กับชีวิตที่พลิกจากมืด สู่สว่าง
 197. บทสวดมนต์อินเดีย
 198. VDO นำเที่ยวสังเวชนียสถานทั้ง ๔
 199. ธรรมมะ...ไม่เร่าร้อน
 200. อยู่กับมาร
 201. เราควรศึกษาธรรมอย่างไร
 202. บทสวดพระอภิธรรม 7 พระคัมภีร์และมาติกาบังสุกุล
 203. โปรดช่วยกันดูแลคนดี
 204. เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนาในการทำงาน หลวงพ่อพุทธทาส
 205. พุทธพิธีเตรียมตัวก่อนตายรวมไฟล์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
 206. พรปีใหม่ กับ ท่าน ว.วชิรเมธี
 207. คู่มือมนุษย์ โดย ท่านพุทธทาส อินฺทปัญฺโญ
 208. เสียงอ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 209. บนเส้นทางสีขาว
 210. รูปปรมัตถ์
 211. เจตสิกปรมัตถ์
 212. สำเนียงเสียงธรรมนำชีวี
 213. ZEN 2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม
 214. ชีวิต ~
 215. เพลงมหายาน ชุดภาวนาถึงพุทธองค์‏
 216. เสียงบรรยายธรรมที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์
 217. ค่ายคุณธรรม "เรียนรู้กายใจ" จ.นครสวรรค์
 218. ความรักพระอานนท์ ของนางโกกิลา
 219. พระอานนท์พุทธอนุชา
 220. Happiness is here and now, จงมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน
 221. เพลงประกอบสารคดีตามรอยพระอรหันต์-วัดอโศการาม
 222. ชีวิตหลังตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว
 223. อธิษฐานบารมี
 224. หนูอยากเป็นอะไร
 225. อ.กำพล บุญทองนุ่ม
 226. จิตสดใส แม้กายพิการ
 227. ความจริงไม่มีใครทุกข์
 228. ลิงค์งานศพหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ ที่ไม่เคยถุกเปิดเผยมาก่อน
 229. พ้นทุกข์แบบฆราวาส
 230. แจกเสียงธรรมของสามเณรวัดป่าจำกู่ อ.เมือง จ.ลำพูน (แก้ไขลิ้งค์แล้วครับ)
 231. MV ธรรมะจากวัดป่าจำกู่ อ.เมือง จ.ลำพูน (ห้ามพลาด)
 232. MV ธรรมะจากวัดป่าจำกู่ อ.เมือง จ.ลำพูน (ลิงค์ใหม่ครับ)
 233. ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 234. เสียงอ่านปุจฉา-วิสัชนาท่าน ว.วชิรเมธี โดยน้องสายซอ
 235. บันทึกความดี ความสุขที่แท้จริง
 236. บันทึกความดี สุเทพ เอี่ยมอัมพร
 237. บันทึกความดี อย่าทิ้งหนูนะ
 238. บันทึกความดี เด็กน้อยตามรอยพระบาท
 239. บันทึกความดี ทำดีก็โอเค
 240. บันทึกความดี พัฒนาโรงเรียนสำโรงน้อย
 241. บันทึกความดี มุมมองการทำความดี
 242. บันทึกความดี ปลูกคุณธรรม
 243. บันทึกความดี อัญมณี(Jewel)
 244. บันทึกความดี เงิน "การมีคุณธรรมและจริยธรรม"
 245. วิกรม กรมดิษฐ์
 246. กตัญญูพ่อแม่ พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 247. ชีวประวัติสมเด็จโต
 248. วู้ดี้ ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
 249. อริยสัจจากพระโอษฐ์
 250. สติ