PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : นิทานธรรมะ 1. เสริววาณิชชาดก : โทษของการจองเวร ให้ผลข้ามชาติ
 2. สวนนิทานแห่งความสุข
 3. จิงเกิ้ลฟังนิทานชาดก
 4. นิทานชาดกเรื่อง ลูกสกาอาบยาพิษ
 5. ไก่ขันไม่เป็นเวลา
 6. ไม่รู้เวลาตาย
 7. อาหารไม่บริสุทธิ์
 8. อภัยโทษ
 9. ความจริงที่ไม่ควรพูด
 10. ดาบสขี้โกง
 11. นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น
 12. หนูกัดผ้า
 13. หมูท้าชนราชสีห์
 14. นิสัยของลิงชั่ว
 15. พญาเนื้อทอง
 16. ราคาข้าวสาร
 17. การเสี้ยมสอน
 18. พญาช้างสีลวะ
 19. เรือนจำที่แท้จริง
 20. กากับนกเค้า
 21. คนชั่วสรรเสริญกันเอง
 22. ประตูแห่งประโยชน์
 23. การเปลื้องตน
 24. ฤๅษีกินเหี้ย
 25. นกกระจาบเจ้าปัญญา
 26. ปลาเจ้าปัญญา
 27. อำนาจแห่งความงาม
 28. พญาไก่ป่า
 29. พญานกแขกเต้าผู้สันโดษ
 30. โคนันทิวิสาล
 31. คนมีศิลปะ
 32. การทำเกินประมาณ
 33. ปูทองผู้ฉลาด
 34. ลิงไหว้พระอาทิตย์
 35. นิทานขำขัน ตอนคิดผิด
 36. นิทานขำขันตอน...ตกใจหมดเลย
 37. กบใจสู้
 38. นิทานขำขันตอน.....สัมมาคารวะ