PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : คติธรรมคำสอน 1. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 2. ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตน
 3. เรามามือเปล่า เราจะเอาอะไร
 4. สัจจะอธิษฐานแห่งชีวิต : พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 5. ความปราถนา
 6. เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้
 7. ดูท่อนไม้
 8. ราชาในกลดน้อย
 9. เป็นทุกข์เพราะความคิด
 10. เอาหูไปรองเกี๊ยะ
 11. โอวาทท่านจี้กง
 12. การบริหารงานทางจิต
 13. การบำรุงรักษาใจ
 14. ทุกข์ไม่รุมล้อม
 15. น้ำขุ่นน้ำใส
 16. ปราชญ์แท้
 17. ปล่อยนกเอาบุญ
 18. ธรรมะคือทางแก้ทุกข์
 19. ใจที่มีเมตตา
 20. ตัวโกรธ
 21. ไม่มีดี
 22. ปราบโรคทางใจ
 23. คุยกับธรรม
 24. การบำเพ็ญทาน
 25. การเจริญกรรมฐาน
 26. น่าเสียดาย
 27. เป็นอิหยั๋งก็ได้
 28. เป็นบ้า
 29. เสียงไม่ดีอย่าฟัง
 30. การศึกษาธรรม
 31. พ่อแก่ แม่เฒ่า
 32. เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้
 33. เป็นทุกข์เพราะความคิด
 34. เอาหููไปรองเกี๊ยะ
 35. โอวาท ท่านจี้กง
 36. การบริหารงานทางจิต
 37. การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก
 38. ดูท่อนไม้นี่ซิ
 39. ทุกข์ไม่รุมล้อม
 40. น้ำขุ่นน้ำใส
 41. ปราชญ์แท้
 42. ปล่อยนกเอาบุญ
 43. ธรรมะคือทางแก้ทุกข์
 44. ใจที่มีเมตตา
 45. ตัวโกรธ
 46. ไม่มีดี
 47. ปราบโรคทางใจ
 48. คบกับธรรม
 49. ความปรารถนา
 50. การบำเพ็ญทาน
 51. การเจริญกรรมฐาน
 52. น่าเสียดาย
 53. เป็นอิหยังก็ได้
 54. เป็นบ้า
 55. เสียงไม่ดี...อย่าฟัง
 56. การศึกษาธรรม
 57. คติธรรมคำกลอน...ราชาในกลดน้อย
 58. คติธรรมอินเตอร์
 59. เรามัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 60. อริยสัจจ์แห่งจิต
 61. การตำหนิติเตียนผู้อื่น
 62. สิ่งสมมุติ หลวงปู่คำดี ปภาโส