PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : บ้านใหญ่..บ้านเล็ก*8q*
12-26-2008, 08:26 PM
http://lh3.google.com/BillandTheresa/Rs92Z6Vs9gI/AAAAAAAABzc/_231aL9YhAw/IMG_1711.JPG?imgmax=512


ผลของความไม่ซื่อสัตย์

เพื่อนสองคนที่ร่วมกันเปิดบริษัทก่อสร้าง โดยเพื่อนผู้หนึ่งเป็นนายทุนส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกร เขาทั้งสองรักกันมากได้ทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนทั้งสองต่างซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดมา

วันหนึ่งเพื่อนที่เป็นนายทุนนั้นต้องการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งสำหรับตัวเขาเอง จึงเรียกเพื่อนวิศวกรมาบอกว่า “เพื่อนเอ๋ย เราก็ได้สร้างบ้านมาแล้วหลายหลังเวลานี้ฉันคิดว่าฉันจะเกษียณแล้ว จึงขอให้เพื่อนสร้างบ้านให้ฉันหนึ่งหลังให้เป็นบ้านหลังที่ดีที่สุดที่เคยสร้างมาฉันจะกลับมาอยู่เมื่อเดินทางเที่ยวรอบโลกแล้ว” เพื่อนวิศวกรก็เริ่มต้นสร้างบ้านทันทีให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดสุดฝีมือของเขา แต่ก็มีความคิดแวบเข้ามาว่า “ดูสิเพื่อนของเรานั้นเขาก็ร่ำรวยไปแล้วเวลานี้เขาจะเกษียณแต่ก็ยังจะสร้างบ้านที่หรูหราที่สุดอยู่สำหรับตัวเขาเองส่วนเรานี้สิ ป่านนี้ก็ยังไม่มีหลักแหล่ง”

เมื่อความคิดที่ไม่ซื่อสัตย์แวบเข้ามา เขาก็วางแผนทันที่ที่จะสร้างบ้านของตนเองด้วยโดยไม่ต้องลงทุน โดยการยักยอกดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับสร้างบ้านของเพื่อนที่รักของเขานั้นก็ลดคุณภาพลง วัสดุทุกอย่างราคาสูงกว่าปกติ สิ่งของที่นำมาใช้ล้วนด้อยคุณภาพในที่สุดบ้านก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาเพื่อนของเขากลับมาจากต่างประเทศเมื่อตรวจดูบ้านแล้วก็ถามเพื่อนว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมขอให้เพิ่มเติมเสียสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็จัดการให้เรียบร้อยที่สุด

หลังจากนั้นอีกไม่นานเพื่อนนายทุนก็มาพบเพื่อนวิศวกรพร้อมกับพูดว่า “เพื่อนเอ๋ยเราร่วมแรงร่วมทุนกันมาจนทำให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรืองเพื่อนก็ได้ซื่อสัตย์ต่อฉันตลอดมา เราต่างก็ไว้วางใจกัน เอาละเพื่อนฉันไม่มีอะไรที่จะมอบให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของเราฉันขอมอบกุญแจบ้านหลังนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อนและครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป”http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=25638

Vipawee
12-26-2008, 09:33 PM
สาธุคะ ที่นำสิ่งดีๆมาฝาก

tanwakom
12-26-2008, 09:43 PM
เพื่อนสองคนที่ร่วมกันเปิดบริษัทก่อสร้าง โดยเพื่อนผู้หนึ่งเป็นนายทุนส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกร เขาทั้งสองรักกันมากได้ทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนทั้งสองต่างซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดมา

วันหนึ่งเพื่อนที่เป็นนายทุนนั้นต้องการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งสำหรับตัวเขาเอง จึงเรียกเพื่อนวิศวกรมาบอกว่า “เพื่อนเอ๋ย เราก็ได้สร้างบ้านมาแล้วหลายหลังเวลานี้ฉันคิดว่าฉันจะเกษียณแล้ว จึงขอให้เพื่อนสร้างบ้านให้ฉันหนึ่งหลังให้เป็นบ้านหลังที่ดีที่สุดที่เคยสร้างมาฉันจะกลับมาอยู่เมื่อเดินทางเที่ยวรอบโลกแล้ว” เพื่อนวิศวกรก็เริ่มต้นสร้างบ้านทันทีให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดสุดฝีมือของเขา แต่ก็มีความคิดแวบเข้ามาว่า “ดูสิเพื่อนของเรานั้นเขาก็ร่ำรวยไปแล้วเวลานี้เขาจะเกษียณแต่ก็ยังจะสร้างบ้านที่หรูหราที่สุดอยู่สำหรับตัวเขาเองส่วนเรานี้สิ ป่านนี้ก็ยังไม่มีหลักแหล่ง”

เมื่อความคิดที่ไม่ซื่อสัตย์แวบเข้ามา เขาก็วางแผนทันที่ที่จะสร้างบ้านของตนเองด้วยโดยไม่ต้องลงทุน โดยการยักยอกดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับสร้างบ้านของเพื่อนที่รักของเขานั้นก็ลดคุณภาพลง วัสดุทุกอย่างราคาสูงกว่าปกติ สิ่งของที่นำมาใช้ล้วนด้อยคุณภาพในที่สุดบ้านก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาเพื่อนของเขากลับมาจากต่างประเทศเมื่อตรวจดูบ้านแล้วก็ถามเพื่อนว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมขอให้เพิ่มเติมเสียสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็จัดการให้เรียบร้อยที่สุด

หลังจากนั้นอีกไม่นานเพื่อนนายทุนก็มาพบเพื่อนวิศวกรพร้อมกับพูดว่า “เพื่อนเอ๋ยเราร่วมแรงร่วมทุนกันมาจนทำให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรืองเพื่อนก็ได้ซื่อสัตย์ต่อฉันตลอดมา เราต่างก็ไว้วางใจกัน เอาละเพื่อนฉันไม่มีอะไรที่จะมอบให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของเราฉันขอมอบกุญแจบ้านหลังนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อนและครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป”

พระคัมภีร์กล่าวว่าหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น (กาลาเทีย 6:7 ) ซึ่งเป็นสัจจะที่แน่นอน การที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดนั้นจะมีผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองเสมอ ความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นเกิดจากความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อตัวเราเองก่อน