PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ไปโดยปราศจากการถึง*8q*
01-04-2009, 09:33 AM
ในชีวิตที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย เรามักจะรู้สึกรีบร้อนด้วยเรื่องบีบคั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เรามักจะต้องรีบเสมอแต่เราจะรีบร้อนไปไหนเล่า?
นี่เป็นคำถามที่เราไม่ค่อยถามตัวเอง การเดินจงกรมก็เหมือนกับการเดินเล่น เราจะไม่กำหนดเป้าหมายแน่นอนที่จะต้องไปถึง หรือกำหนดเวลาที่จะไปถึง

เป้าหมายของการเดินจงกรม ก็คือการเดินจงกรม จุดสำคัญก็คือ การเดินโดยไม่มีการไปถึง

การเดินจงกรมไม่ใช่วิธีการ แต่คือเป้าหมาย แต่ละก้าวคือชีวิต แต่ละก้าวคือความสุขสันติ นี่คือเหตุผลที่เราไม่ต้องเดินอย่างเร่งร้อน นี่คือเหตุผลของการก้าวเดินอย่างเนิบช้า

เดิน แต่อย่าเอาแต่เดิน เดิน อย่าให้ความมุ่งหมายใดผลักเราไปข้างหน้า ด้วยวิธีนี้ เมื่อเราเดิน จงเดินพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้า
http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=25833