PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 8 วัน 7 คืนtanwakom
01-15-2009, 09:06 AM
http://www.watkoh.com/data/myanmar/img/top_01.gifhttp://www.watkoh.com/data/myanmar/img/top_02.gifรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 8 วัน 7 คืน
8-15 ตุลาคม 2552


http://www.watkoh.com/data/myanmar/img/sao.jpg

Welcome To Myanmarการเดินทางทอดกฐินและท่องเที่ยวบำเพ็ญบุญประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 8 วัน 7 คืน
ร่วมคณะบำเพ็ญบุญทอดกฐินวัดไทยใหญ่แห่งเมืองย่างกุ้ง
กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองและพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงย่างกุ้ง
นมัสการพระเจดีย์กลางน้ำ เยเลพยา พระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำย่างกุ้งแห่งเมืองสิเรียม สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอ, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวและพระราชวังกษัตริย์บุเรงนอง “เมืองหงสาวดี”
นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน, ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดสก๊อตมาเก็ต ในกรุงย่างกุ้ง
ชมและนมัสการทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามอันแวดล้อมด้วยแม่น้ำอิรวดี
ชมเสน่ห์เมืองอมรปุระ สะพานไม้สักข้ามทะเลสาบ และพระไตรปิฎกหินอ่อนแห่งมัณฑะเลย์
และชมวัฒนธรรมชาวอินตา ณ เมือง อินเล

กำหนดการเดินทาง
1) วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2552 (แรม 4 ค่ำ เดือน 11)(BKK - YANGON-SIRIUM))
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ E 9-10 สายการบิน แอร์เชีย เที่ยวบินที่ FD 3770
07.00 น. เครื่องออกจากสุวรรณภูมิ
08.15 น. เครื่องถึงสนามบินมินกะลาดง เมืองย่างกุ้ง เช็คเอ้าท์แล้วขึ้นรถบัสเดินทางไปวัดไทยใหญ่ ชื่อ วัดเมียง-ลา (Maing lar) เพื่อถวายกฐิน โดยมีพระครูกิตติพัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน เสร็จแล้วเดินทางเข้าย่างกุ้งเพื่อทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนที่โรงแรม
14.00 น. เดินทางไปเมืองสิเรียม เพื่อนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำ ชื่อ เยเลพญา ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สวยงามมากเจดีย์หนึ่ง ของเมืองนี้ ได้เวลาพอสมควรกลับเมืองย่างกุ้ง แวะชมและซื้อของที่ตลาดสก็อตตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร ทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารบางกอกคิชเช่น และกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย (ขอทุกท่านได้แยกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็ก เพื่อนำไปใช้ที่อินทร์แขวนด้วย)
2) วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 (แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ) (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน)
http://www.watkoh.com/data/myanmar/img/pagoda.jpg
06.00 น. อาหารเช้า
07.00 น เดินทางต่อไปเมืองหงสาวดี นมัสการพระเจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว
11.00 น. ได้เวลาอาหารเที่ยง ทานที่ภัตตาคารเมืองหงสาวดี เสร็จแล้วไปนมัสการพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองนี้ และต่อด้วยพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเป็นบริเวณที่พระนเรศวรเคยประทับ ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อไป พระธาตุอินทร์แขวน และเข้าพักที่โรงแรมไจ้โต ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดดอยอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอินทร์แขวน เราจะได้เห็นภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เมื่อถึงยอดดอยแล้วจะพาท่านเดินทางต่อไปยังองค์พระธาตุซึ่งแสงแดดยามเย็นสาดส่องมากระทบกับองค์พระธาตุให้สุกเปล่งปลั่งดั่งทอง งดงามอร่ามตา เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร) ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ทั้งองค์ ตั้งอยู่ตรงขอบหน้าผาที่ชะโงกล้ำออกไปราวกับพระอินทร์นำมาแขวนไว้ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนเคารพสักการบูชา บนลานหน้าพระเจดีย์จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มานั่งสวดมนต์ภาวนารายรอบแม้จะค่ำมืดดึกดื่นก็ตาม และเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดปีจอด้วย หลังจากที่ประกอบพิธีบูชาและอธิษฐานบุญตามสมควรแก่เวลาแล้ว กลับมาทานอาหารเย็น และเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

3) วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552 (แรม 6 ค่ำ เดือน 11 )(KYAIKTIYO-BAGO - YANGON)
05.00 น. ปลุกตื่นเพื่อไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน (ตามอัธยาศัย)
06.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และลงกลับมาทานอาหารเที่ยงที่หงสาวดี หลังอาหารเที่ยงแล้ว เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง แวะสักการะพระเจดีย์โพธทอง ที่นี่มีเทพทันใจที่ผู้คนมักจะขออะไรแล้วสำเร็จเสมอๆด้วย แวะนมัสการและถ่ายรูปพระเจดีย์สุเล่ อันเป็นพระเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งและนมัสการสิ่งสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดพิพิธภัณฑ์พระธาตุ ซึ่งอาจจะได้ไปบูชาที่บ้านของตนๆ บ้างก็ได้ ได้เวลาพอสมควร ไปทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
4) วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2552 (แรม 7 ค่ำ เดือน 11) (YANGON-BAGAN) 05.00 น. ขึ้นรถไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองพุกาม (BAGAN)
06.30 น. เครื่องออก
07.45 น. เครื่องถึงเมืองพุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์ หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว ขึ้นรถบัสไปนมัสการเจดีย์ที่สำคัญยิ่ง แห่งหนึ่งของพุกาม คือ พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง, เยี่ยมนมัสการ อานันทวิหาร ซึ่งเป็น วัดที่มีการเรียกขานกันว่า เป็นเพชรน้ำเอกทางพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม, พระเจดีย์สัพพัญญู (Thatbeyut) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของพุกาม โดยสูงถึง 62 เมตร หรือเรียกว่า เจดีย์แห่งความรอบรู้ หลังจากทานอาหารเที่ยงแล้วเข้าเช็คอินที่โรงแรม และออกมาเยี่ยมชมโรงงานทำเครื่องเขิน, ชมวัดมนูหะ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่เต็มพระวิหาร หรือเรียกว่า วัดพระอึดอัด เพราะพระเจ้าอโนรธา ได้สร้างไว้ในขณะที่ถูกจับเป็นเชลย, นมัสการพระเจดีย์น้ำเต้า, และเจดีย์อื่น ๆ ตามที่มีเวลา สุดท้ายไปที่เจดีย์ชเวซันดอ เพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์และทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามนี้ทั่วทั้งเมือง หลังจากนั้นทานอาหารเย็นและเข้าโรงแรม
5) วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2552 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11) ( BAGAN-MANDALAY )
06.30 น. หลังอาหารเช้าแล้ว เดินทางไปสนามบินพุกาม เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองมัณฑเลย์
08.05 น. เครื่องออก
08.35 น. เครื่องถึงเมืองมัณฑเลย์ เช็คเอาท์แล้วก็ขึ้นรถบัส เดินทางต่อไปเมืองอมรปุระ ซึ่งเคยเป็นเมืองยิ่งใหญ่ มาก่อน แวะชมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่วัดมหากันดายอ ซึ่งมีพระสงฆ์สามเณรเป็นพัน ๆ รูป, ชมสะพานไม้สักที่ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมัน (Taungthamon) ซึ่งมีความยาวถึง 1,200 เมตร ไปสู่ เจดีย์เจ๊าต่อจี หลังอาหารเที่ยงแล้วเข้าชมพระราชวัง มัณฑเลย์, วัดกุโสดอ (Kuthodaw) อีกแห่งหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรพลาด ซึ่งเป็นวัดที่ได้จารึกพระไตรปิฎกในหินอ่อน มีทั้งหมด 1,428 หน้า ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์, แวะชมวิหารไม้สักซึ่งมีแกะสลักที่สวยงาม เรียกว่า ชเวนันดอ และใกล้ค่ำจะนำขึ้นไป ชมพระอาทิตย์ตก บนเจดีย์ มัณฑเลย์ฮิล ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นทานอาหารเย็นและเข้าโรงแรม
6)วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2552 (แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ) (Mandalay – Inlay)
http://www.watkoh.com/data/myanmar/img/0101.jpg
04.00 น. ออกจากโรงแรมไปวัดยะไข่ ซึ่งไปร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปมหามัยมุณี เสร็จแล้วกลับโรงแรม, ทานอาหารเช้าเสร็จเดินทางไปสนามบินมัณฑเลย์เพื่อเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮโฮ บินไปชมเมืองอินเล โดยสายการบินพากัน เที่ยวบินที่ W9 009
09.00 น. เครื่องออกจาก มัณฑเลย์และถึงเฮโฮ เวลา 09.30 น. หลังเช็คเอาท์แล้วขึ้นรถบัส สู่เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) ระหว่างทางแวะชมวัดไทยใหญ่ ชื่อ ชเว ยาน เพ (Shwe Yan Phe)ซึ่งสร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วได้เวลาพอสมควรทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
13.30 น. นำลงเรืองชมทะเลสาบอินเล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่อยู่ระหว่างหุบเขา ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่พายเรือด้วยขาข้างเดียว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา ทั้งชม แปลงผักลอยน้ำอันสวยงามอีกด้วย
14.30 น. ไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ ที่ประดิษฐานภายในวิหารของวัด พอง-ดอ-อูซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี
15.30 น. นำไปชมวัด งา เพ ยาง(Nga Phe Kyang) เป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้มากมาย และเป็นวัดที่ได้รับประกาศว่าเป็นโบราณสถาน ที่สำคัญ สร้างด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี คศ. 1205
16.30 น. นำชมศูนย์ทอผ้าชาวอินตา ซึ่งทอด้วยไหม ใยบัว ฝ้าย เป็นต้น อันสวยงาม สามารถซื้อหาฝากคนที่รักได้ดว้ย
18.30 น. กลับที่พักพร้อมทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
7) วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552 (แรม 10 ค่ำ เดือน 11) (Inlay-Yangon)
06.00 น. ทานอาหารเช้า
07.00 น. เดินทางไปสนามบิน พร้อมเช็คอิน เที่ยวบินที่ W9 009
09.30 น. เครื่องออกจากเฮโฮ สู่สนามบินย่างกุ้ง
http://www.watkoh.com/data/myanmar/img/pp2.jpg
10.35 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง หลังจากเช็คเอาท์แล้ว ไปทานอาหารเที่ยง จากนั้นจึงไปนมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน (Kyauk Day Gyi), พระนอนตาหวานที่วัดเจ๊าทัตจี,เจดีย์พระเขี้ยวแก้วจำลอง ซึ่งสวยงามมากอีกเจดีย์หนึ่ง ได้เวลาพอสมควร เวลาเย็นๆ จะนำคณะขึ้นไปนมัสการและชมพระบารมีพระมหาเจดีย์เชวดากองอันยิ่งใหญ่อลังการ ไปดูเพ็ชรเม็ดใหญ่บนยอดแห่งเจดีย์ซึ่งสะท้อนแสงอันเปล่งปลั่งสวยงามยิ่งในยามโพล้เพล้ คณะนำกล่าวคำบูชา สมาธิภาวนาตามแต่กำลัง พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ไปทาน อาหารเย็น หลังทานอาหารเย็นแล้วเข้าที่พักที่โรงแรม
8) วันพฤหัสบดี ที่15 ตุลาคม 2552 (แรม 11 ค่ำ เดือน 11)(YANGON-BKK)
06.30 น. หลังอาหารเช้าแล้วขึ้นรถบัสไปสนามบินมินกะลาดง เพื่อเตรียมกลับไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771
08.15 น. เครื่องออก
10.30 น. เครื่องถึงสุวรรณภูมิด้วยความสุขปลอดภัยและอิ่มบุญกันทุกท่าน
หมายเหตุ
ค่าบริการ ท่านละ 35,000 บาท (ราคานี้ใช้เฉพาะเที่ยวนี้)
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 110 $
ราคานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดตลอดการเดินทาง
2. ค่าภาษี สนามบินย่างกุ้ง US$10
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า
4. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
5. ค่าโรงแรมที่พัก ตลอดเส้นทาง
6. ค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ติดตามไปตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 20 กิโลกรัม (ระหว่างประเทศ)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. เตรียมเพื่อเป็นผู้เดินทาง (เก็บเมื่อจอง)
1.1) Passport หรือหนังสือเดินทาง
1.2) เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
1.3) เอกสารสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมเบอร์โทรศัพท์
1.4) ภาพถ่าย 2 นิ้ว เพื่อทำวีซ่า 3 ภาพ (เอกสาร 1.1-1.4 ส่งไปที่ คุณราตรี ฉุยฉาย เลขที่ 10/12-13 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 081-425-9350 เมื่อส่งแล้ว อย่าลืมแจ้ง ดร. สังคม ด้วย)
1.5) เงินมัดจำ 5,000 บาท/คน ส่งที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางกอกน้อย เลขที่ 119-0-481893 บัญชีชื่อ นายสังคม แชเชือน Fax .ใบเอกสารส่งเงินไปที่ หมายเลข 02-991-8271 อย่าลืมเขียนชื่อในใบเป-อินด้วย
การเปลี่ยนแปลงรายการ
การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้า ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.สังคม แชเชือน โทร. 081-895-2009