PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : บ. อมรินทร์ ระงับการพิมพ์เพิ่มหนังสือ (บางเล่ม) ของ ทพ.สมDAO
01-23-2009, 03:37 PM
บ. อมรินทร์ ระงับการพิมพ์เพิ่มหนังสือ (บางเล่ม) ของ ทพ.สม เพราะมีข้อผิดพลาดมาก

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลาประมาณ 12:00 น.

ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณสุภาวดี โกมารทัต รองประธานกรรมการบริหาร บ.อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีประเด็นสำคัญคือ

ทางบริษัทฯ ได้ระงับการพิมพ์เพิ่มหนังสือ 2 เล่ม ของ ทพ.สม สุจีรา จนกว่าจะมีการแก้ไข ได้แก่

1) ฟิสิกส์นิวตัน

2) ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) ทพ. สม ได้ยอมรับว่าหนังสือ ฟิสิกส์นิวตัน (ซึ่งในปัจจุบันพิมพ์ออกมาได้ 3 ครั้งแล้ว) มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากในเว็บ มีผู้ที่ได้ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดจำนวนมากมาย จึงได้แจ้งให้บริษัทฯ ว่าจะขอแก้ไขให้ถูกต้องก่อนหากจะมีการพิมพ์เพิ่ม

[หมายเหตุ : ผมเข้าใจว่า เว็บดังกล่าวอาจจะหมายถึง เว็บ Pantip ในห้องหว้ากอต่อไปนี้ อ้างอิง 1 (http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X6810858/X6810858.html) และ อ้างอิง 2 (http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X6814863/X6814863.html)]

2) ในการนี้ บริษัท อมรินทร์จึงได้แจ้ง ทพ.สมฯ ไปว่ามีผู้แจ้งให้บริษัททราบว่า
หนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น ก็มีข้อผิดพลาดอย่างมากเช่นกัน บริษัท จึงขอระงับการพิมพ์เพิ่ม


ทั้งนี้ คุณสุภาวดีฯ ได้แจ้งให้ผมทราบว่า

คุณเมตตา อุทกกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บ.อมรินทร์ฯ

มีความประสงค์ให้ผมช่วยแก้ไขหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

ส่วนหนังสือ ฟิสิกส์นิวตัน นั้น จะหานักฟิสิกส์มาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด


ผมจึงได้เรียนคุณสุภาวดีฯ ไปว่า


1) ประเด็นนี้เคยคุยกับคุณเมตตาแล้ว (อ้างอิง : วิทยาศาสตร์ที่ถูกบิดเบือน : กรณี "ไอน์สไตน์พบ พระพระพุทธเจ้าเห็น" (http://gotoknow.org/blog/science/192799) ) โดยในขณะนั้น ผมได้แจ้งคุณเมตตาไปว่า หนังสือเล่มนี้ "ผิดตั้งแต่ปก" ซึ่งหมายความว่า คอนเซ็ปต์ หรือความคิดรวบยอดของหนังสือไม่ถูกต้อง หากจะมีการแก้ไข อาจจะต้อง "รื้อใหม่หมด รวมทั้งปก" ด้วย

2) ได้เรียนคุณสุภาวดีฯ ไปตามตรงว่า การไปแก้ไขหนังสือของคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เขียนหนังสือขายดีมากๆ นั้น เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดใจกับผู้เขียน และกระทบ Ego ผู้เขียนอย่างแรง

คุณสุภาวดีได้ตอบว่า หลังจากที่ ทพ.สม ได้รับทราบว่า หนังสือ ฟิสิกส์นิวตัน ของตนเองมีข้อผิดพลาดอย่างมาก และโดนทักท้วงในอินเทอร์เน็ต ทพ.สม ก็ลด Ego ลงไปมากแล้ว และพร้อมที่จะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง (ประเด็นนี้จะเป็นจริงเพียงไร คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์)

3) ขณะนี้ ผมกำลังติดต่อกับเพื่อนอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสัมมนาเล็กๆ ในหมู่นักวิชาการ โดยมีประเด็นสำคัญคือ เหตุใดฟิสิกส์จึงถูกบิดเบือนและเข้าใจผิดได้มากมายเช่นนี้และเราจะหาทางแก้ไข & ทางออกให้กับวงการวิชาการได้อย่างไร

4) ผมขอเวลาประมาณ 2 วัน เพื่อปรึกษากับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยพยายามหาทางออกที่สร้างสรรค์ โดยไม่มุ่งทำร้ายใคร หรือองค์กรใด แต่ทั้งนี้ จำเป็นต้องแก้ไขความเข้าใจของสาธารณชน เพื่อรักษาความถูกต้องทางวิชาการต่อไป[HR]

กรณีหนังสือที่บิดเบือนวิทยาศาสตร์อย่างมากนี้ยังไม่จบ

และเชื่อว่าทุกฝ่ายคงจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด

แต่นับเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับ บริษัท/สำนักพิมพ์ขนาดใหญ่

ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพเสมอมา

อีกทั้ง

ยังเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับสังคมไทยส่วนหนึ่ง

ที่ตกอยู่ในกระแสของการเห่อตามใคร หรืออะไรง่ายๆ

สำหรับชาวพุทธ อาจจะคิดถึงคำสอนพื้นฐานในทางพุทธศาสนาอย่างเช่น หลักกาลามสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้นานแล้ว


[HR]
Mirror Site ใน วิชาการ.คอม : http://www.vcharkarn.com/varticle/37918

สัมภาษณ์ จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ทางออกที่สร้างสรรค์ - กรณีหนังสือ ไอน์สไตนพบ พระพุทธเจ้าเห็น (http://gotoknow.org/blog/science/198495)
thai value investment community : http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=34819 (ข้อคิดเห็นของคนที่สนใจหนังสือบางเล่มในชุดนี้)
ขอขอบคุณที่มาคะ http://gotoknow.org/blog/science/195758