PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ตัวรู้*8q*
02-18-2009, 09:01 PM
ครั้งหนึ่ง ท่านเว่ยหล่างไปพักค้างแรมที่บ้านหลังหนึ่ง
ขณะที่กำลังจะนอนพักผ่อนในช่วงบ่าย ได้ยินเสียงคนกำลัง
สวดมนต์ เลยลุกขึ้นไปถามผู้นั้นว่า

"เจ้าเข้าใจความหมายของบทที่สวดหรือเปล่า ?"

"บางตอนเข้าใจยากจริงๆ?"

ท่านเว่ยหล่างเลยอธิบายให้ฟังบางตอนของบทสวดว่า

"เมื่อเราอยู่ในโลกแห่งมายาจอมปลอมนี้จนผมหงอก
ขาวหมดไปทั้งหัวแล้ว พวกเราต้องการอะไร?

และเมื่อไฟแห่งชีวิตกำลังจะมอดลง ใจเต้นอ่อนลง และ
ลมหายใจกำลังจะขาดรอนๆ อะไรคือสิ่งสุดท้ายที่เราหวัง?

และเมื่อกายของเรากำลังเน่าเปื่อยอยู่ในสุสาน ธาตุกลับ
คืนสู่ธาตุ ธาตุดินสู่ดิน ชีวิตกลายเป็นสิ่งไร้ความรู้สึกในความ
ว่างเปล่าแล้ว เราอยู่ที่ไหน??"

คนที่สวดมนต์นั้นได้ชี้คำหลายคำในคัมภีร์ที่ไม่เข้าใจ
ความหมายแล้วถาม ท่านเว่ยหล่างยิ้มๆแล้วตอบว่า

"ข้าพเจ้าไม่รู้หนังสือ ท่านถามมาเลยดีกว่า"

คนๆนั้นรู้สึกแปลกใจแล้วพูดขึ้นว่า

"ท่านอ่านหนังสือไม่ออก ท่านจะเข้าใจความหมาย เข้า
ใจหลักธรรมได้อย่างไร??"

ท่านเว่ยหล่างตอบว่า


"หลักธรรมของพุทธะ กับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกัน
ตัวหนังสือเป็นเพียงเครื่องมือที่จะเรียนรู้
สิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรมคือจิต คือตัวรู้ ไม่ใช่ตัวหนังสือ"


http://www.navagaprom.com/oldsite/Up/a91.jpg

ท่านเว่ยหล่างรับตำแหน่งพระสังฆนายกโดยที่ยังไม่ได้
บวช หลังรับตำแหน่งต้องหนีภัยจากพระที่เป็นศิษย์พี่ ไปอยู่ใน
ป่ากับพรานป่า 15 ปี ถึงจะกลับมาในเมืองแล้วบวช

พระสูตรทางพระพุทธศาสนานิกายเซ็นที่โด่งดัง และ
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เห็นจะไม่มีพระสูตรใดเกิน

"สูตรของท่านเว่ยหล่าง"

เพราะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษาและได้รับ
ความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของ
ปัญญาชนเนื่องด้วยสูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของ
การใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ
และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้ สูตร
ของท่านเว่ยหล่างได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยท่านพุทธ
ทาสภิกขุ ตั้งแต่หมวด 1 ถึง 7 ส่วน หมวด 8 ถึง 9 คุณประ
วิทย์ รัตนเรืองศรี เป็นผู้แปล ทำไมจึงต้องศึกษาสูตรของท่าน
เว่ยหล่าง

คำตอบก็คือ พระสูตรนี้ใครได้ศึกษาแล้วก็เป็นการเปิด
สติปัญญาของตนให้สว่างไสวและมีทัศนคติต่อพุทธศาสนาได้
อย่างแจ่มชัดว่า แท้ที่จริงแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา โดยแท้จริง สำเนียงที่เรียกพระสังฆปรินายกองค์นี้
ว่า "เว่ยหล่าง" ก็ดีหรือชื่อของท่านผู้บำเพ็ญอื่นใดในพระสูตร
นี้ ล้วนแต่ใช้ทับศัพท์ อ่านออกเสียง เป็นภาษาจีน "กวางตุ้ง"


http://www.navagaprom.com/oldsite/Up/buddha081.jpg

http://board.agalico.com/showthread.php?t=27229

<!-- / message -->