PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เสถียรธรรมสถานDAO
03-06-2009, 05:17 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/_5_782.jpg

เสถียรธรรมสถาน
เลขที่ 24/5 ซ.วัชรพล (รามอินทรา 55)
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-6697, 0-2510-4756
โทรสาร 0-2519-4633

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

เสถียรธรรมสถาน (Sathira Dhammasathan) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สาธุชนทุกท่านสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง

กรณีปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง

ลงทะเบียนเข้าที่พักช่วงบ่ายสองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นวันศุกร์ และร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเย็นวันอาทิตย์ ท่านสามารถ download file ระเบียบปฏิบัติ, วิถีชีวิตพักค้าง, สิ่งที่ต้องเตรียมมาและใบสมัครปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง และระเบียบการได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร เตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อย แล้ว FAX เอกสารเข้าไปที่เสถียรธรรม หลังจากนั้นประมาณ 15-30 นาที รบกวนโทรศัพท์ไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของคุณ และเจ้าหน้าที่หรือแม่ชีท่านใดท่านหนึ่งจะแจ้งให้ทราบว่า คุณจะได้เข้าปฏิบัติธรรมแบบพักค้างหรือไม่

การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา นอกจากท่านผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท, อุปกิเลส 16 , นิวรณ์ 5, อริยมรรค ฯลฯ ร่วมภาวนากับบทเพลง เจริญสมาธิในทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน และโยคะสมาธิ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

ศีล 8
1. เว้นจากทำลายชีวิต
2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
4. เว้นจากพูดเท็จ
5. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

วันแรกของการเข้าอบรม
14.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 น โยคะสมาธิ
17.30 น. ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น
19.00 น. สมาทานศีล 8/ส่งอารมณ์กรรมฐาน
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน
04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. น้ำปานะ
18.00 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม
04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. จบกิจกรรมการเข้าอบรม

http://www.dhammajak.net/board/files/_3_901.jpg

กรณีปฏิบัติธรรมแบบไม่พักค้าง

เชิญได้ทุกเสาร์-อาทิตย์ มาได้เลยไม่ต้องสมัคร โดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ธรรมศาลา เพื่อร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ “สาวิกา” ออกอากาศสด โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

วิถีแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. วิทยุชุมชน
10.00 น. ฟังเสียงธรรมะตามสาย
11.00 น. พิจารณาอาหารเพล
18.00 น. ทำวัตรเย็นและตามประทีป ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ
(ระหว่างวัน ภาวนากับการทำงานและทำความเพียรโดยส่วนตัว)

หมายเหตุ : หากท่านต้องการมาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะในวันธรรมดา กรุณาติดต่อมาที่ 02-509-0085, 02-510-6697 กด 6 และผู้สนใจมาสนทนาธรรม สอบถามปัญหากับคณะแม่ชีเป็นการส่วนตัว เชิญได้ในวันธรรมดา เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.30-16.00 น.

การเดินทาง

การเดินทาง ถ้ามาจากบางเขน มีรถเมล์จากอนุสาวรีย์ สายปอ. 26, ปอ.พ. 2 และ ปอ.พ. 8 มีรถเมล์จากปากเกร็ด สาย 150 มาจากบางเขน รถเมล์จะผ่านป้ายกองบินตำรวจก่อน แล้วให้ลงรถเมล์ป้ายถัดไป จะเป็นปากซอยวัชรพล จะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล-เพิ่มสิน ข้างๆ ร้านเซเวน-อีเลเวน-5 บาท) หรือขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

ถ้ามาจากรามคำแหง มีรถเมล์จากรังสิต สาย 95, ปอ. 520 และ ปอ. 512 มาจากรามคำแหง ให้ลงป้ายแรกหลังจากที่รถเมล์ลอดใต้สะพานทางด่วน จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับซอยวัชรพล จะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล-เพิ่มสิน ข้างๆ ร้านเซเวน-อีเลเวน-5 บาท) หรือขึ้นรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

สำหรับท่านที่มีรถส่วนตัว เสถียรธรรมสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 ซ.วัชรพล รามอินทรา 55 สุดทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา จาก ถ.รามอินทรา เข้ามาประมาณ 400 เมตร มีจุดสังเกตคือรั้วก่ออิฐสีส้ม ตรงข้ามกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ด้านหลังตลาดวัชรพล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แผนที่เสถียรธรรมสถาน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2351

เว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน
http://www.sdsweb.org/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://www.dhammajak.net/board/files/_6_103.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_7_206.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_8_456.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_9_111.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_1_140.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_2_139.jpg
http://www.dhammajak.net/board/files/_4_554.jpg