PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดโสมนัสวิหารDAO
03-09-2009, 09:10 AM
http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%B8%C3%C3%C1%C7%D4%CA%D8%B7%B8%D4%A1%C7%D5%20%28%BE%D4%A8%D4%B5%C3%20%B0%D4%B5%C7%B3%DA%E2%B3%29.jpg

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
................................................................................


วัดโสมนัสวิหาร
เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร มีการฝึกอบรมกรรมฐาน ซึ่งดำเนินการอบรมตลอดรายการโดยพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาส เป็นระยะเวลา ๗ วัน ทั้งนี้หลักสูตรชั้นต้นจะฝึกในกรุงเทพฯ (ที่วัด) โดยมาเช้ากลับเย็น เป็นเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมงต่อวัน (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่อาจจะทิ้งบ้านไปค้างคืนที่วัดได้ อย่างไรก็ดี ทางวัดก็มีที่พักค้างคืนให้จำนวนหนึ่ง

ผู้จะเข้าฝึกอบรมกรรมฐานในชั้นนี้ควรปฏิบัติดังนี้

๑) ทำตนให้ว่างจากการทำงาน โดยทำธุระให้เสร็จก่อนหรือเลื่อนธุระให้พ้นช่วงจะอบรม เพื่อไม่ให้กังวล

๒) ตั้งใจมาทุกวันให้ตรงเวลา อย่าขาดหรือมาสาย เพื่อไม่รบกวนผู้อื่นที่ปฏิบัติ

๓) รับประทานอาหารเช้าแต่พอประมาณ

๔) ทุกท่านต้องแต่งชุดขาวสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อยืด สำหรับสตรีห้ามนุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกง

๕) ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ไม่คุยขณะปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจให้มาก

๖) หากมีข้อสงสัยให้เรียนถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา

๗) ควรเตรียมตัวและใจให้พร้อมเพื่อเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จริงจังตลอด ๗ วัน

๘) ไม่ควรใช้นาฬิกาที่มีเสียงปลุกหรือบอกนาทีและชั่วโมง เพราะจะรบกวนผู้นั่งใกล้เคียง

๙) สุภาพสตรี หากต้องการพักที่สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร ก็ติดต่อได้ไม่เกิน ๕๐ คน โดยการบวชเนกขัมมะ
ส่วนสุภาพบุรุษถ้าต้องการพักที่วัด ก็พักได้ไม่เกิน ๑๐ คน เพราะสถานที่มีจำกัด

๑๐) ไม่ควรนำเด็กมาด้วยเพราะจะทำให้เป็นภาระ

กำหนดการฝึกอบรมประจำวัน

๙.๐๐ - ๙.๒๐ น. บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และสมาทานศีล
๙.๒๐ - ๙.๕๐ น. บรรยายธรรม
๙.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(มีอาหารเลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งแบบธรรมดาและมังสวิรัติ)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม)
มีช่วงพักระยะเวลาประมาณ ๑๕ นาที และช่วงท้ายสุดมีการสวดอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาประจำวัน

การสมัครเข้ารับการอบรมอบรมกรรมฐาน

สมัครได้ที่วัดโสมนัสวิหาร ก่อนการอบรม ๑๕ วัน
จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร รุ่นละไม่เกิน ๒๕๐ คน ไม่รับผู้ที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรุณาติดต่อที่

๑) กุฏิพระธรรมวิสุทธิกวี ข้างพระอุโบสถ โทร. ๐๒-๒๘๑-๗๙๔๔
๒) สำนักชี วัดโสมนัสวิหาร โทร. ๐๒-๒๘๑-๓๐๒๔


รายละเอียดตารางอบรมกรรมฐาน
http://www.watsomanas.com/thai/samati.php

เสียงธรรมบรรยายพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
http://www.dhammajak.net/audio/dhamma/mongkol/

เว็บไซต์วัดโสมนัสวิหาร
http://www.watsomanas.com/
ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1715&sid=792966b9ee03eb167647ed552f6105a3