PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : พุทธศาสนา…เป็นศาสนาประจำชาติอิตาลี...แล้ว*8q*
03-17-2009, 07:09 PM
วัดไทย-อิตาลี

http://santacittarama.altervista.org/e_index.htm (http://santacittarama.altervista.org/e_index.htm)

http://www.arrowriver.ca/ (http://www.arrowriver.ca/)

http://www.bswa.org/ (http://www.bswa.org/)

Postal address: Santacittarama, 02030 Frasso Sabino RI, Italy.

Telephone: (+39) 0765 872 186 (Tues-Sun, 7:30-10:30am)

Fax: (+39) 06 233 238 629


เอาเนื้อๆเลยดีกว่า

ราวสิบกว่าปีมาแล้ว สื่อมวลชนในยุโรปได้แถลงกันยกใหญ่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะเติบโตเร็วที่สุดในสมัยศต วรรษที่ 21 เพราะเห็นว่ากระแสผู้นับถือเติบโตเร็วมากทั้งในทวีปย ุโรป, ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ไม่ว่าฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, อังกฤษ, สเปน, ออสเตรเลีย ฯลฯ วัดวาอารามผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประ เทศฝรั่งเหล่านี้แต่ไหนแต่ไรมาส่วนมากแล้วนับถือศาสน าคริสต์มาก่อน และกระแสชาวคริสต์หันมานับถือพระพุทธศาสนานี้ก็ก่อตั วอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19

ประเทศยุโรปบางแห่ง เช่น อิตาลีได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ยกพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของชาติ ไม่ต่างอะไรกับศาสนาคริสต์

( ปัจจุบันอิตาลีได้รับรองสถานะพุทธศาสนาอย่างเป็นทางก าร โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2000 นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ลงนามความตกลงกับประธานสหภาพสม าคมพุทธในอิตาลี เพื่อให้พุทธศาสนามีสถานะเป็นทางการในอิตาลี ทำให้ผู้เสียภาษีสามารถแสดงความจำนงให้แบ่งภาษีในอัต ราร้อยละ 0.8 ของภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ต้อง ชำระให้แก่รัฐบาล เพื่อบริจาคให้องค์กรทางพุทธศาสนาได้)

ถ้าตามข่าวสารในต่างประเทศประจำ ก็จะเห็นว่าคนสนใจพระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย, อเมริกา, ฝรั่งเศส และอังกฤษกำลังเพิ่มขึ้นจนเป็นข่าวปกติ รัฐบาลประเทศเหล่านี้ได้เปิดประตูต้อนรับพระธรรมทูตจ ากเอเชียอย่างเต็มที่ เพราะพระสงฆ์เหล่านี้เข้าไปช่วยสอนให้ประชาชนของเขาซ ึ่งกำลังบ้าทุนนิยมอยู่เป็นคนดีขึ้น

ผมมีเกร็ดข่าวเสริมเล็กๆ น้อยๆ มาเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนดัง ประเดิมที่ประเทศออสเตรเลีย มีข่าวว่า เลเซล โจนส์ ซึ่งกำลังดังจากการเป็นนักกีฬาเหรียญทองที่เพิ่งแข่ง เสร็จที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ หันมาสนใจพระพุทธศาสนา เธอให้สัมภาษณ์ว่าเพิ่งเริ่มจะสนใจ โดยเฉพาะการทำสมาธิ เพื่อลดความเครียดและแสวงหาความสุขทางใจ ส่วนในอังกฤษมีข่าวออกมาตั้งแต่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่าอดีตนักฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลและแอสตัน วิลล่า ชื่อสตัน คอลลี่มัวร์ ก็หันไปสนใจฝึกสมาธิทางพระพุทธศาสนา เพราะเห็นว่าสามารถลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่สองซึ่งเป็นประมุขของคริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิก ทรงมองเห็นกระแสดังกล่าว ครั้งได้ประทานสัมภาษณ์แก่วิตโดริโอ เมสซุรี่ นักเขียนและนักสื่อมวลชนที่มีชื่อของอิตาลี เมื่อ ค.ศ. 2536 อันเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองครบ 15 นับแต่ที่พระองค์ได้ ทรงรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตปาปา จึงทรงตั้งพระทัยวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาพระพุทธศาสนาอ ย่างตรงๆ ต่อมาบทประทานสัมภาษณ์ซึ่งมีหลายตอนนี้มาพิมพ์รวมเล่ มในรูปหนังสือชื่อ Crossing the Threshhold of Hope (London, Jonathan Cape, 1994) มีทั้งหมด 244 หน้า (รวมดรรชนีคำศัพท์)


ตอนที่ทรงวิพากษ์วิจารณ์คำสอนพระพุทธเจ้า (ซึ่งทรงเข้าพระทัยผิดๆ อยู่มาก) อยู่ในบทที่ 12 มีทั้งหมด 7 หน้า (ตั้งแต่หน้า 84-90)ที่มา : ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.siamrath.co.th/Education.asp?ReviewID=89725 (http://www.siamrath.co.th/Education.asp?ReviewID=89725)

http://samathi.com/meditation/showthread.php?t=1968 (http://samathi.com/meditation/showthread.php?t=1968)

หรือ...... ใครอยากอ่านมากกว่านี้ละก็ กระแทกแรงๆตรงลิ้งนี้เลยครับ

http://www.tlcthai.com/club/view_top...8&post_id=5648 (http://www.tlcthai.com/club/view_top...8&post_id=5648)

http://board.agalico.com/showthread.php?t=28192

james2555
01-03-2011, 01:21 PM
เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับ :D