PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : นกแขกเต้าGO-TON
04-02-2009, 01:08 PM
เคยได้ฟังนิทานเขาเล่าให้ฟังเรื่อง นกแขกเต้า
มีนกแขกเต้าตัวหนึ่งไปหากินข้าวของชาวนา และเมื่อกินอิ่มแล้วยังคาบเอาไปอีกตั้งเยอะ ชาวนาเห็นความโลภมากของนกแขกเต้าแล้วเลยหาตาข่ายมาดักจับ แล้ววันหนึ่งชาวนาก็ดักจับนกแขกเต้าได้
ชาวนาถามว่า เจ้าทำไมเอาข้าวไปตั้งเยอะแยะ เจ้ามียุ้งฉางรึ
นกแขกเต้าตอบว่า ยุ้งฉางของข้าไม่มี
ชาวนาก็ถามต่อไปว่า แล้วทำไมเอาข้าวไปตั้งเยอะแยะละ
นกแขกเต้าก็ตอบชาวนาว่า
ส่วนที่หนึ่ง เอาไปใช้หนี้
สาวนที่สอง เอาไปให้เขากู้
ส่วนที่สาม เอาไปฝากไว้
ส่วนที่สี่ เอาไปถมเหว
ชาวนาได้ฟังแล้ว"งง"เจ้านกแขกเต้าตัวนี้มีหนี้สินได้อย่างไรและยังเอาไปให้เขากู้อีก มิหนำซ้ำยังเอาไปฝากเขาไว้และยังเอาไปถมเหวอีก มันยังไงกันแน่เจ้านกแขกเต้าเจ้าลองว่ามาสิ ทำไมไปสร้างปัญหายุ่งยากให้ตัวเองเช่นนั้น
นกแขกเต้าได้อธิบายให้ชาวนาฟังว่า ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องทำที่เอาข้าวไปตั้งเยอะแยะ
ส่วนที่หนึ่ง เอาไปใช้หนี้ คือเอาไปเลี้ยงบิดามารดาที่เลี้ยงข้าพเจ้ามาจนเติบใหญ่ เรียกว่าเอาไปใช้หนี้
ส่วนที่สอง เอาไปให้เขากู้ คือเอาไปเลี้ยงลูก เมื่อเขาเติบใหญ่จะได้มาเลี้ยงข้าพเจ้าเรียกว่า เอาไปให้เขากู้
ส่วนที่สาม เอาไปฝากไว้ คือเอาไปทำบุญเลี้ยงนกที่เจ็บป่วยและแก่ชรา เรียกว่าเอาไปฝากไว้
ส่วนที่สี่ เอาไปถมเหว คือเอาไปเลี้ยงปากท้องตัวเอง ดังเอาไปถมเหวที่ไม่มีวันเต็ม เรียกว่าเอาไปถมเหว
ชาวนาได้ฟังเช่นนั้นแล้ว เกิดความซาบซึ้งใจ เจ้าเป็นกแท้ๆยังรู้จักทำในสิ่งที่ดีแก่ตนและคนอื่น เราจะปล่อยเจ้าไปและได้บอกว่า ให้เจ้ามากินและเอาข้าวที่นาเราได้ตลอดไป
เรื่องนกแขกเต้าสอนให้เรารู้จักจัดสรรสิ่งที่หามาได้ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แล้วเราละเมื่อหาสิ่งของเงินทองมาได้ เคยคิดบ้างไหมว่าจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ลองเอาหลักบริหารจัดการของนกแขกเต้าไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะ
นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับมาจากพระรูปหนึ่ง