PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วังน้ำวนButsaya
05-07-2009, 12:25 PM
http://www.ijigg.com/songs/V2F700APD

เพลง วังน้ำวน
*********
วังน้ำวน...วังน้ำวน
วังน้ำวนสายชลวนเชี่ยว เป็นเกลียวลึกลง
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
เกลียวน้ำวน วนวิ่งดิ่งตรง ลึกลงทุกที
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
สิ่งใดที่หลงในวัง วนอับจนจะพ้นหรือมี
สายชลเชี่ยววนทวี เหลือที่จะดันสายชล
วังน้ำวนแม้วนแรงเร่า ไม่เท่ารักวน
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
วังรักวน วนด้วยเล่ห์กล วกวนล้นไป
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
หากใจใครถลำรักกล
รักพาใจวน หลงจนเวียนใจ
สุดปัญญา สุดหาทางไป
ทุกข์ทนจนใจอยู่ใน วังรักวน
(หมู่)รักลึกล้นกลสวาท
อาจจะก่อกวนหัวใจให้มัวหม่น
เล่ห์ความรักวน
เปรียบน้ำวนใครถูกวนต้องหลง
วังน้ำวนสายชลวนเชี่ยว เป็นเกลียวลึกลง
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
เกลียวน้ำวน วนวิ่งดิ่งตรง ลึกลงทุกที
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
สิ่งใดที่หลงในวัง วนอับจนจะพ้นหรือมี
สายชลเชี่ยววนทวี เหลือที่จะดันสายชล
วังน้ำวนแม้วนแรงเร่า ไม่เท่ารักวน
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
วังรักวน วนด้วยเล่ห์กล วกวนล้นไป
(ฮึม...ฮึม...ฮึม...ฮึม)
หากใจใครถลำรักกล
รักพาใจวน หลงจนเวียนใจ
สุดปัญญาสุดหาทางไป
ทุกข์ทนจนใจอยู่ใน วังรักวน
วังน้ำวน...วังน้ำวน...วังน้ำวน <!-- google_ad_section_end -->