PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : มิลินทปัญหา ฉบับการ์ตูนDAO
05-27-2009, 07:17 AM
เรื่องย่อ และ แนะนำตัวละครหลัก


http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2507.jpgมิลินทปัญหา

เรื่องย่อ


ราว พ.ศ. 500 หรือหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 500 ปี ราชากรีกนาม “พระเจ้ามิลินท์” ผู้เกรียงไกรได้แผ่ขยายอำนาจมาถึงประเทศอินเดีย และเข้าปกครองเมืองสาคละ พระองค์ไม่เพียงแต่ปรีชาสามารถในการรบเท่านั้น แต่ยังมีสติปัญญาล้ำเลิศ ทรงโปรดศึกษาศาสนาปรัชญาต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนาด้วย


พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่ง ในการทำความเข้าใจ พระเจ้ามิลินท์จึงโปรดที่จะถกเถียง ซักถาม และโต้แย้งเพื่อความงอกงามทางปัญญา จึงได้เที่ยวป่าวประกาศโต้ปุจฉา-วิสัชนา กับเหล่าพระภิกษุและสมณพราหมณ์ต่างๆ แต่ก็หาผู้ตอบคำถามให้กระจ่างแจ้งแก่พระองค์ไม่ได้


จนกระทั่งได้มาพบกับพระหนุ่มนาม “พระนาคเสน” ผู้ซึ่งเจนจบและแตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทั้งเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องหาภิกษุใดเทียบได้ พระเจ้ามิลินท์จึงได้คู่ปุจฉาวิสัชนาอย่างเข้มข้น พระนาคเสนสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ นานาในเรื่องราวชีวิตมนุษย์ของพระเจ้ามิลินท์ได้อย่างถ่องแท้


จนในที่สุดพระเจ้ามิลินท์ ผู้ซึ่งไม่ได้เลื่อมใสในพุทธศาสนามาก่อนก็ได้ยอมถวายตนเป็นพุทธ มามกะและได้บรรลุธรรมขั้นสูงอีกทั้งยังได้ทรงสร้างพระพุทธรูปอง ค์แรกในพุทธศาสนาขึ้นมาอีกด้วย


เรื่องราวที่ปุจฉา – วิสัชนา กันนั้นเปรียบเหมือนการจุดคบไฟขึ้นในความมืด เผยให้เห็นทางสว่างของชีวิต และได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นคัมภีร์สำคัญเรียกว่า “มิลินทปัญหา” เป็นเวลากว่า 2,000 ปี มาแล้ว ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากมายในหมู่ชนต่างๆ ทั่วโลกมาจนทุกวันนี้

http://www.palungdham.com/milin_problem/introduction.jpg


แนะนำตัวละครหลักพระเจ้ามิลินท์ เป็นกษัตริย์ชาวกรีกที่ยิ่งใหญ่ รูปร่างสง่างามแข็งแรง ไว้หนวดเคราดูน่าเกรงขาม มีนิสัยก้าวร้าวดุดันในการสงคราม แต่ทรงมีความลึกซึ้งในความคิด ความอ่าน รักในความยุติธรรม ใจกว้าง ยอมรับฟังในเหตุและผล รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นผู้ที่คอยถามปัญหากับพระนาคเสน
พระนาคเสน ท่านเป็นพระชาวอินเดีย “แขกขาว” บุคลิกสุขุมสง่างาม มีความเฉียบแหลมทางปัญญา เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไป เป็นผู้ที่ตอบปัญหาต่างๆ และชี้นำทางสว่าง ทางธรรมะแก่พระเจ้ามิลินท์
พระมเหสี เป็นพระมเหสีของพระเจ้ามิลินท์ เป็นผู้หญิงสวยที่สุดในดินแดนโรมัน งดงาม ผมดำยาวสลวย ตาโต

อนันตกาย หนึ่งในสองอำมาตย์คู่พระทัยของพระเจ้ามิลินท์ รูปร่างอ้วนใหญ่ รักการกินเป็นชีวิตจิตใจ ตลกเฮฮา
ธุลีกาย อีกหนึ่งในสองอำมาตย์คู่พระทัยของพระเจ้ามิลินท์ รูปร่างผอมกะหร่องเหมือนไม้เสียบผี บุคลิกเงียบเฉย มักพูดคนละเรื่องกัน กับเรื่องที่เขาพูดกันอยู่

DAO
05-27-2009, 07:21 AM
ตอนที่ 1 พระเจ้ามิลินท์ผู้ยิ่งใหญ่
http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem101.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem102.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem103.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem104.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem105.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem106.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem108.jpg
http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem109.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem110.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem111.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem112.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem113.jpg


http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem115.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem116.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem117.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem118.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem119.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem120.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem121.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem122.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem123.jpg

DAO
05-27-2009, 07:23 AM
ตอนที่ 2 พระนาคเสน...เป็นคำตอบสุดท้าย
http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem201.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem202.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem203.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem204.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem205.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem206.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem207.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem208.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem209.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem210.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem211.jpg

DAO
05-27-2009, 07:25 AM
ตอนที่ 3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน?


http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem301.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem302.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem303.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem304.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem305.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem306.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem307.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem308.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem309.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem310.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem311.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem312.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem313.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem314.jpg

DAO
05-27-2009, 07:27 AM
ตอนที่ 4 บวชทำไม?


http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem401.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem402.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem403.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem404.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem405.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem406.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem407.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem408.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem409.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem410.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem411.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem412.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem413.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem414.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem415.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem416.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem417.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem418.jpg

DAO
05-27-2009, 07:29 AM
ตอนที่ 5 บุญหรือบาป...มากหรือน้อยhttp://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem501.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem502.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem503.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem504.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem505.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem506.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem507.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem508.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem509.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem510.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem511.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem512.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem513.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem514.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem515.jpg

DAO
05-27-2009, 07:31 AM
ตอนที่ 6 บุญกรรมอยู่ที่ไหนhttp://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem601.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem602.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem603.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem604.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem605.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem606.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem607.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem608.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem609.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem610.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem611.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem612.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem613.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem614.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem615.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem616.jpg

DAO
05-27-2009, 07:33 AM
ตอนที่ 7 พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริงหรือ

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem701.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem702.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem703.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem704.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem705.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem706.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem707.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem708.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem709.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem710.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem711.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem712.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem713.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem714.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem715.jpg

DAO
05-27-2009, 07:34 AM
ตอนที่ 8 บูชาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem801.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem802.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem803.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem804.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem805.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem806.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem807.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem808.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem809.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem810.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem811.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem812.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem813.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem814.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem815.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem816.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem817.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem818.jpg

DAO
05-27-2009, 07:37 AM
ตอนที่ 9 ไม่ข่มหรือให้ข่ม

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem901.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem902.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem903.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem904.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem905.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem906.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem907.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem908.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem909.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem910.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem911.jpg

DAO
05-27-2009, 07:38 AM
ตอนที่ 10 บรรลุธรรมได้ไหม...ถ้าไม่บวช

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1001.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1002.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1003.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1004.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1005.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1006.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1007.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1008.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1009.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1010.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1011.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1012.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1013.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1014.jpg

DAO
05-27-2009, 07:40 AM
ตอนที่ 11 คิด...ก่อนทำ

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1101.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1102.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1103.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1104.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1105.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1106.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1107.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1108.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1109.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1110.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1111.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1112.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1113.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1114.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1115.jpg

DAO
05-27-2009, 07:43 AM
ตอนที่ 12 ฆ่าตัวตาย...ทำไมจึงบาป

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1201.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1202.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1203.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1204.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1205.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1206.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1207.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1208.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1209.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1210.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1211.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1212.jpg

DAO
05-27-2009, 07:45 AM
ตอนที่ 13 ดี-ชั่ว ให้ผลเท่าเทียมกันหรือไม่

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1301.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1302.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1303.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1304.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1305.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1306.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1307.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1308.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1309.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1310.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1311.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1312.jpg

DAO
05-27-2009, 07:46 AM
ตอนที่ 14 ทำให้พอดี...ดีที่สุด

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1401.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1402.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1403.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1404.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1405.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1406.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1407.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1408.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1409.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1410.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1411.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1412.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1413.jpg

DAO
05-27-2009, 07:47 AM
ตอนที่ 15 ธรรมะ...เรียนลัดไม่ได้

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1501.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1502.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1503.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1504.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1505.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1506.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1507.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1508.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1509.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1510.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1511.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1512.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1513.jpg

DAO
05-27-2009, 07:50 AM
ตอนที่ 16 เหตุใดจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1601.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1602.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1603.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1604.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1605.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1606.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1607.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1608.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1609.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1610.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1611.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1612.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1613.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1614.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1615.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1616.jpg

DAO
05-27-2009, 07:51 AM
ตอนที่ 17 ความรู้สึกของอรหันต์ต่างกับปุถุชนอย่างไร?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1701.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1702.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1703.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1704.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1705.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1706.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1707.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1708.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1709.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1710.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1711.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1712.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1713.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1714.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1715.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1716.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1717.jpg

DAO
05-27-2009, 07:51 AM
ตอนที่ 18 ผู้ต้องปาราชิกแล้วมาบวชอีก จะบรรลุธรรมได้หรือไม่?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1801.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1802.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1803.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1804.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1805.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1806.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1807.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1808.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1809.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1810.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1811.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1812.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1813.jpg

DAO
05-27-2009, 07:53 AM
ตอนที่ 19 อะไรเอ่ย...ไม่มีในโลก?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1901.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1902.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1903.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1904.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1905.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1906.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1907.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1908.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1909.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1910.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1911.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1912.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1913.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1914.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1915.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1916.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1917.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1918.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1919.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1920.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1921.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1922.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem1923.jpg

DAO
05-27-2009, 07:54 AM
ตอนที่ 20 นิพพานมีจริงหรือไม่?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2001.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2002.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2003.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2004.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2005.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2006.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2007.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2008.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2009.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2010.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2011.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2012.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2013.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2014.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2015.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2016.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2017.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2018.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2019.jpg

DAO
05-27-2009, 07:55 AM
ตอนที่ 21 อุทิศส่วนบุญให้คนตาย...จะได้รับหรือไม่?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2101.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2102.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2103.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2104.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2105.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2106.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2107.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2108.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2109.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2110.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2111.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2112.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2113.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2114.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2115.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2116.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2117.jpg

DAO
05-27-2009, 07:58 AM
ตอนที่ 22 อุทิศบาปให้ผู้อื่นได้หรือไม่?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2201.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2202.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2203.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2204.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2205.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2206.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2207.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2208.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2209.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2210.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2211.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2212.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2213.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2214.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2215.jpg

DAO
05-27-2009, 08:00 AM
ตอนที่ 23 ทุกคนมีโอกาสบรรลุธรรมเท่ากันไหม?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2301.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2302.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2303.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2304.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2305.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2306.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2307.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2308.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2309.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2310.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2311.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2312.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2313.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2314.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2315.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2316.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2317.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2318.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2319.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2320.jpg

DAO
05-27-2009, 08:01 AM
ตอนที่ 24 นิพพานมีทุกข์ปนอยู่ด้วยหรือไม่?

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2401.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2402.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2403.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2404.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2405.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2406.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2407.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2408.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2409.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2410.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2411.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2412.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2413.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2414.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2415.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2416.jpg

http://www.palungdham.com/milin_problem/milin_problem2417.jpg

michinoma
07-20-2009, 03:50 PM
อ่านยังไม่จบเลย แต่ขอเม้นท์ก่อน ว่าสนุกมากๆคะ