PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เกิดแต่ตม



Butsaya
07-14-2009, 10:03 PM
เกิดแต่ตม

**************

http://youtu.be/UfkU28CTMF8

ชีวิตคนเลือกเกิดไม่ได้ ต่างกันไปเพราะแรงแห่งกรรม
แต่เกิดมามีสิ่งหนึ่ง ซึ่งทุกคนควรจะทำ
ต้องนำชีวิตไปในทาง ที่ดี

เวรหรือกรรม ก็ยังแพ้พ่าย แก่ดวงใจ ที่รักในศักดิ์ศรี
จะเป็นใคร มาจากไหน ขอเพียงใจใฝ่ดี
ย่อมมีความฝันที่เป็นจริงในสักวัน

#แม้จะเกิดจากตม จมลงกับพื้นดิน หัวใจไม่เคยสิ้นหวัง
เพราะว่าจุดมุ่งหมาย ปลายทางที่ต้องการ
คือแสงแห่งตะวันสวยงาม

เปรียบเหมือนดังดอกบัว โผล่พ้นมาจากตม
ให้ทุกคนได้เห็น คุณค่า
จะขอเป็นดอกบัว อยู่เหนือหิ้งบูชา แม้จะเกิดมาจากตม

(ซ้ำ #)