PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ถกธรรมะก่อนเข้าพรรษากับดาราหัวใจธรรมDAO
07-24-2009, 01:53 PM
http://www.posttoday.com/medias/20090706/18237.jpgพรุ่งนี้คือ “วันอาสาฬหบูชา” ความสำคัญนั้นคือวันที่พระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลก
ก็คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม ถัดจากวันอาสาฬหบูชาไปก็เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสนั้นๆ โดยต้องไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นเวลา 3 เดือน ยกเสียแต่มีความจำเป็นบางอย่างอนุญาตให้ไปได้
โอกาสนี้เรามีธรรมะดีๆ มาฝากจากดารานักแสดงหญิงชายที่ล้วนแต่เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะและผ่านการปฏิบัติธรรมมาโชกโชน บางคนเป็นวิทยากรอบรมกรรมฐาน บางคนอธิบายธรรมะได้ลึกซึ้ง บางคนเป็นพิธีกรช่วยงานพระศาสนา ขอบอกก่อนว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ : ละชั่ว ทำดี ทำจิตผ่องแผ้ว
มยุริญ บอกว่า อยากให้วันสำคัญนี้ได้กระตุ้นเตือนให้คนเราได้สำรวจตัวเองว่าได้ทำดีและไม่ดีอะไรบ้าง แล้วให้รักษาสิ่งที่ดี ละสิ่งที่ไม่ดี อยากให้เป็นชาวพุทธจริงๆ ไม่อยากให้เป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้าน อยากให้เดินสู่แนวทางหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ เว้นจากการทำชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว

“ข้อ 3 เป็นหัวใจสำคัญ เพราะเมื่อก่อนประเทศไทยมีชาวพุทธประมาณ 95% แต่ตัวเลขที่สำรวจออกมาในปัจจุบันเหลือ 85% และแนวโน้มมีโอกาสที่จะลดลงเรื่อยๆ แม้จำนวนภิกษุสามเณรในแต่ละปีก็ลดลง นั่นเพราะชาวพุทธไม่เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ถ้าเมื่อใดที่ใครเข้ามาศึกษาจริงๆ จะไม่มีทางเปลี่ยนใจจากพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนพระพุทธองค์พิสูจน์ได้ ขนาดไอน์สไตน์ยังยอมรับให้เกียรติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งจักรวาล ฉะนั้นการทำใจให้ผ่องแผ้วจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องทำ”
ส่วนคนที่ไม่มีเวลาไปวัดก็ให้ทำจิตให้ผ่องใสแล้วสมาทานศีล 5 ศีล 8 ที่บ้าน แผ่เมตตาให้ตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุข คนทำงานก็ให้มีสติในการทำงาน รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วระลึกถึงพระรัตนตรัย แค่นี้ก็เป็นบุญ

http://www.posttoday.com/medias/20090706/18241.jpg

กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
แมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ : แค่จิตเป็นกุศลบุญก็เกิดแล้ว
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาถึง สำหรับศุภกิจ เขาไม่อยากให้ชาวพุทธพลาดในโอกาสทำความดี อยากเชิญชวนไปทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี เช่น ตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนากันที่วัด หรือถ้าไม่มีเวลาจะภาวนาสมาทานศีลที่บ้านก็ได้ เฉพาะการเจริญภาวนาถ้าทำบ่อยๆ จะทำให้จิตของเรามีสติคุ้มครองและเกิดปัญญา
“ทุกวันมีความหมายและสำคัญหมด เพราะประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเมื่อ ไม่เฉพาะวันพิเศษ แต่เมื่อวันสำคัญพิเศษมาถึงก็ไม่อยากให้พลาด อยากให้ทุกคนได้ทำความดีอย่างเต็มที่ ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ ขอเพียงมีจิตคิดดีต่อตนเองและคนรอบข้าง หรือการทำจิตเป็นกุศลก็ถือว่าบุญได้เกิดขึ้นในใจแล้ว”
ท็อป-ดารณีนุช โพธิปิติ : ตื่นมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
เธอบอกว่าอยากให้ชาวพุทธหันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต หากเป็นไปได้อยากให้ทุกคนหันมารักษาศีล 5 กันมากๆ เพื่อจิตใจจะได้ผ่องใสและป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ ปัจจุบันที่เกิดความวุ่นวายก็เพราะคนเราไม่ตั้งมั่นในศีล 5
“ท็อปเองมีหลักคิดว่าตื่นขึ้นมาทุกวันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ลูกๆ ก็จะสอนเขาอย่างนี้ เพราะถ้าตั้งต้นคิดอย่างนี้ได้ เราก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจหรือเบื่อหน่ายๆ ชีวิต ขอให้คิดว่าทุกวันเรามีประโยชน์นะ มีคุณค่านะ อย่างความดีเล็กๆ ที่เราทำอาจเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นๆ ก็ได้ เช่น การให้อภัย การให้กำลังใจกัน ก็เป็นการฝึกฝนจิตเราไม่ให้กระด้างและอยู่กันอย่างสงบสุข”
http://www.posttoday.com/medias/20090706/18238.jpg
แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์


แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ : ได้โอกาสตั้งเจตนาทำความดี
ถ้าพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีโอกาสฝึกหัดปฏิบัติธรรมเอง เชื่อว่าช่วงเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความดีอย่างเต็มที่ สำหรับแอนเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะตั้งเจตนาขึ้นมาอย่างหนึ่ง สมมติจะสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในช่วงเข้าพรรษาก็จะตั้งใจทำให้สม่ำเสมอ เพราะอานิสงส์ของการสวดมนต์อย่างน้อยจิตก็ได้ขณิกสมาธิ ทั้งเป็นการสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัย และเป็นการสร้างวินัยให้แก่ตัวเอง อันนี้ถือเป็นกุศโลบายง่ายๆ ที่จะฝึกฝนตัวเอง
สำหรับวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เธอขอเชิญชวนคนไทยไปเยี่ยมชมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา “อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก” ที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 2-8 ก.ค. เวลา 9 โมงถึง 3 ทุ่ม มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การปฏิบัติธรรม การแสดงธรรม เทศน์มหาชาติ แล้วยังมีนิทรรศการ “พุทธกิจ 45 พรรษา” ซึ่งจัดได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะเปิดให้ชมไปจนถึงวันที่ 15 ก.ค.
เธอฝากบอกว่าใครอยากเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่สนามหลวงร่วมกับเธอก็ขอเชิญไปร่วมได้ในวันนี้
บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี : อย่าลืมทำนุบำรุงพระศาสนา
คนไทยควรที่จะกลับมาเริ่มต้นกันที่ศีล 5 เธอย้ำชัดเจน ซึ่งถ้าทุกคนทำได้ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสงบสุข เพราะศีล 5 จะช่วยให้มีเมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่อยากให้ลืมก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนทายาทจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยชาวพุทธช่วยกันอุปถัมภ์ ฉะนั้นวันสำคัญอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ในส่วนของการทำบุญตักบาตร การฟังเทศน์ เวียนเทียน ก็ควรทำให้ครบถ้วน
“สำหรับบุ๋มทุกปีที่บ้านก็จะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กลางวันไปฟังเทศน์ ส่วนกลางคืนไปเวียนเทียนที่วัดเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยพร้อมกันทั้งครอบครัว”


http://www.posttoday.com/medias/20090706/18240.jpg

บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี


จิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ : ถามตนเองทุกวันทำความดีหรือยัง
“วันสำคัญทางศาสนาทำให้ได้ตั้งสติที่ดี แต่ทุกๆ วันการใช้ชีวิตควรตั้งสติให้ดี ถ้าเราอยู่กับพื้นฐานของศีล 5 ความเดือดร้อนจะไม่มี แต่บางทีก็ไปให้ความสำคัญกับวัตถุภายนอกที่ไม่จีรังยั่งยืนมากกว่าจิตใจ ถ้ามีจิตใจสงบ ตั้งอยู่ในความดี ความพอเหมาะพอเพียง ก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเลย
ขอให้ถามตัวเองทุกวันว่าทำความดีแล้วหรือยัง การแบ่งปันความรู้สึกที่ดี การดูแลคนอื่น การรักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเองก็ดีแล้ว จงหมั่นฝึกฝนจิตวันละนิดแล้วจิตเราก็จะยอมเอง สมบัติภายนอกไม่อาจทำให้เราสงบและสบายใจได้เลย ทุกคนต้องกลับมาพิจารณาตัวเองและอยู่กับสติ แต่ทุกวันนี้คนเดือดร้อนเพราะมีแต่คนอยากจะได้ ไม่มีใครอยากจะให้ โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจในมือและดูแลประเทศชาติ ต้องเป็นคนที่ให้อย่างจริงจังและทำตัวให้ถูกต้องก่อน”

อี้-แทนคุณ จิตต์อิสระ : ให้รักษาศีล สมาธิ ปัญญา
เขาบอกว่า อยากให้คนไทยรักษาศีล 5 ข้อ ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสมาธิ และศึกษาหาความรู้ในเชิงธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัจจุบันสังคมไทยต้องเดือดร้อนเพราะคนในชาติขาดศีล 5 แต่ถ้ามีศีล 5 จะไม่เกิดปัญหาสังคมและอื่นๆ ไม่มีการปล่อยคลิปทำลายคนอื่น ไม่ไปมีกิ๊ก ไม่คอร์รัปชัน ไม่ให้ร้ายคนอื่น ไม่ค้า ไม่เสพยาเสพติดและอบายมุข

http://www.posttoday.com/medias/20090706/18242.jpg

อี้-แทนคุณ จิตต์อิสระ


ธงธง มกจ๊ก : อย่า (ทำอะไรดี) ทิ้งทวน
“ไม่อยากให้คนที่ตั้งใจทำความดีบางอย่างต้องมาทำสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองอยากเลิกเป็นการทิ้งทวน เช่น อยากเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แต่พอจะถึงวันเข้าพรรษาก็กินเหล้าทิ้งทวน ก็อยากจะบอกว่า อย่าทิ้งทวนอย่างนี้เลย ไหนๆ ก็ตั้งใจแล้ว ควรพยายามลด ละ ไปก่อน แล้วค่อยๆ เลิกให้ได้ และไม่ใช่ว่าพอเข้าพรรษาไปแล้วอยู่ในศีลธรรมดี แต่พอใกล้จะออกพรรษาก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะกลับไปดื่มกินเหมือนเดิม อย่างนี้ไม่ไหว ควรที่จะยึดมั่นในความตั้งใจและเคารพตัวเอง”
ต้องขออนุโมทนา ทุกๆ คน ที่ได้ให้ธรรมะเป็นวิทยาทาน สาธุ สาธุ สาธุขอขอบคุณที่มาคะ http://www.posttoday.com/lifestyle.php?id=55707