PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หลวงปู่จันทร์ศรีDAO
07-24-2009, 05:10 PM
http://www.udon108.com/board/index.php?action=dlattach;topic=3698.0;attach=17607;image

http://www.thelittlekpy.com/webboard/picture/0020_2.gif


http://www.amulet.in.th/forums/images/2275.jpg


http://www.phrathai.net/sites/default/files/u469/11143393_copy.jpg


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__10_174.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__670.jpg


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__5_291.jpg

http://gallery.palungjit.com/data/543/medium/34996_1_.JPGพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ องค์นี้ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และคณะศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ และเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ๑. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ๒. พระระเบียงพระเจดีย์ และ ๓. ศาลามงคลธรรม

๑. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ๓ ชั้น มีสัณฐานรูปแปดเหลี่ยม ส่วนฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๓๘ เมตร เป็นปูชนียสถานอันศักสิทธิ์ ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคล ได้แก่

๑.ปลียอดฉัตรทองคำและยอดพระเจดีย์สแตนเลส ชั้นที่ ๑ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

๒. ยอดระฆังคว่ำ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก

๓.ห้องโถงชั้นที่ ๑ ประดิษฐานพระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์ (พระพุทธเมตตาจำลอง หน้าตัก ๕๐ นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จัดแสดงอัฐบริขาร รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) และพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป)

๔. ห้องโถงชั้นที่ ๒ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมญาณโมลี (พระแก้วมรกตจำลอง หน้าตัก ๓๙ นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ๑ ภาพ แสดงเรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

๕. ห้องโถงชั้นที่ ๓ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันตสาวก โดยเฉพาะบูรพาจารย์แห่งพระธุดงคกรรมฐาน อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต และศิษยานุศิษฐ์องค์สำคัญๆ ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในสายพระกรรมฐาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ๘ ภาพ แสดงเรื่องราวสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และพระพุทธรูปสำคัญ ๔ ปาง

๒. ระเบียงพระเจดีย์ จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันออก นามว่า พระระเบียงพัชรกิติยาภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวาระอันเป็นมงคลที่ได้เสด็จมารับราชการ ณ จ.อุดรธานี และเพื่อจัดแสดงประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และเป็นสำนักงานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันตก นามว่า พระระเบียง ๙๘ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป เพื่อประดิษฐานรูปเหมือน ชีวประวัติย่อ คติธรรม พระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน จำนวน ๑๗ องค์

๓. ศาลามงคลธรรม ตั้งอยู่บริเวณมุมทั้ง ๔ ของพระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานชีวประวัติย่อ คติธรรม และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน ๔ องค์

ปัจจุบัน งานโครงสร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมตกแต่งพระเจดีย์แล้วเสร็จประมาณ ๘๕ % และงานก่อสร้างพระระเบียงพระเจดีย์ ๒ หลังอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณอีกประมาณ ๔ ล้านบาท คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางปี ๒๕๕๒

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน หรือวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ศาลาจารึกนามผู้บริจาค ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

ในวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะศิษย์ใน พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) ได้พร้อมใจกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ๘๔,๐๐๐กอง กองละ ๕๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์องค์นี้ต่อไป ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศล บริจาคโดยตรงได้ที่ กุฏิพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) หรือโอนเงินทำบุญเข้าบัญชี ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง เพื่อพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ โดยพระอุดมญาณโมลี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๗-๒-๕๙๑๐๑-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๑-๐-๙๑๔๕๙-๙ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๘-๔๙๕๕-๓๒๘๕,๐๘-๑๙๗๔-๕๙๔๗, ๐-๔๒๒๒-๑๓๗๕ หรือที่ www. Dhamjedee.com


http://www.bloggang.com/data/country-road/picture/1197512564.jpg
http://www.udon108.com/board/index.php?PHPSESSID=5ccdeea926ed97b1e5b0825ea2fa94bd&action=dlattach;topic=3698.0;attach=17609;image


http://www.udon108.com/board/index.php?PHPSESSID=5ccdeea926ed97b1e5b0825ea2fa94bd&action=dlattach;topic=3698.0;attach=17610;image


http://www.udon108.com/board/index.php?PHPSESSID=5ccdeea926ed97b1e5b0825ea2fa94bd&action=dlattach;topic=3698.0;attach=17611;image

piangfan
04-30-2010, 06:52 PM
สวัสดีค่ะ อาจารย์ดาว

อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ