PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แ ผ่ เ ม ต ต าButsaya
08-29-2009, 10:58 PM
http://www.oknation.net/blog/home/video_data/824/8824/video/6255/6255.mp3 (http://www.oknation.net/blog/home/video_data/824/8824/video/6255/6255.mp3)

บ ท แ ผ่ เ ม ต ต า
************
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ