PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่านDAO
10-12-2009, 07:09 PM
http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%BE%C3%D0%B8%D2%B5%D8%E1%AA%E8%E1%CB%E9%A7%2011.jpgเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง
............................................................................


วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง)
หมู่ 3 บ้านหนองเต่า
ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน 55000

พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ จรณธัมโม ณ น่าน)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ม่วงตึ๊ด จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริมหรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุแช่แห้ง และเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง

เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดน่าน มีอายุราว 600 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ. 1897-1901 ปัจจุบันองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 22.5 เมตร สูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง

ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตามตำนานเดิมและพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า เจ้าพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองนครปัว สร้างขึ้นในระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นมีการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้าย เจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม เมื่อ พ.ศ. 2153

มีการจัดงานนมัสการพระธาตุแช่แห้งเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติ ซึ่งอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมทุกปี

ทั้งนี้ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.dhammajak.net/board/files/_____317.jpg
พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ จรณธัมโม)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แผนที่วัดพระธาตุแช่แห้ง
<!-- m -->http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3344 (http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3344)<!-- m -->

เว็บไซต์วัดพระธาตุแช่แห้ง
<!-- m -->http://www.ch.or.th/ (http://www.ch.or.th/)<!-- m -->

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................