PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานีDAO
10-12-2009, 07:24 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/65_1185023784.jpg_919.jpg


วัดหน้าเกตุ
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 081-479-6380

พระปลัดทวี ทีปังกโร เจ้าอาวาส

วัดหน้าเกตุ มีการจัดปฏิบัติธรรมทุกวันที่ 1-8 และ 16-23 ของทุกเดือน
โดยปฏิบัติตามแนวของคุณแม่สิริ กรินชัย

.....................................................

DAO
10-12-2009, 07:30 PM
วัดมะกรูด
บ้านมะกรูด ต.มะกรูด
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 073-421-275

พระครูนวการโสภณ
เจ้าอาวาสวัดมะกรูด และเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดมุจลินทวาปีวิหาร
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ 073-437-502

พระพิพัฒน์สมณคุณ เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดใน จ.ปัตตานี ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
.....................................................