PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ปกิณณกธรรม โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์Butsaya
01-08-2010, 09:46 PM
ปกิณณกธรรม
โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
*******************************


ดาวโหลด เสียงบรรรยาย เรื่อง ปกิณณกธรรม
[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงบรรยายค่ะ (http://dhammacamfrog.com/download/Pakinaka-001-130.zip)ปกิณณกธรรม ๑/๔
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงบรรยายค่ะ (http://dhammacamfrog.com/download/Pakinaka-131-260.zip)ปกิณณกธรรม ๒/๔
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงบรรยายค่ะ (http://dhammacamfrog.com/download/Pakinaka-261-390.zip)ปกิณณกธรรม ๓/๔
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงบรรยายค่ะ (http://dhammacamfrog.com/download/Pakinaka-391-420.zip)ปกิณณกธรรม ๔/๔

Butsaya
01-08-2010, 09:49 PM
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

[font=Verdana]
ขออนุโมทนาสาธุกับคุณแอ๊กห้องสนทนาธรรม SeedDhamMa
ที่รวบรวมจัดทำให้ดาวโหลดเสียงบรรยายตรงนี้ด้วยนะค่ะ