PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : คำพ้องต้องอ่านให้ถูก8ocdj
03-25-2010, 07:25 PM
ขอฝากของเก่าๆ ให้ครูอ่านให้ถูกก่อน แล้วเอาไปสอนเด็ก ครับ

กระบวนหนึ่ง ตัวเขียน ไม่เปลี่ยนแปลก แต่อ่านแยกสองความตามวิถี
วัดเขมา โกฐเขมา เพลาก็มี จากที่นี่ไปถึงป่า เพลาเย็น
ที่ริมเชิงเสลา ภูผาใหญ่ ล้วนกอไผ่ลำสล้างเสลาเห็น
หัดบวกปูน ใบเสมา กว่าจะเป็น หน้าโฮเตลปลูกเสมา ดูเพราตา
ใครไปตัดต้นโสน ที่คลองโสน ตัดจนโกร๋นเหี้ยนหักเอาหนักหนา
ปูแสมแลเขดา เขดาระงา เป็นวาจาสองเงื่อนอย่าเฟือนทาง
จีนยี่โหงโผเล่นกระเดนโหง เสียงดังโผงฟาดหึ่งดังผึงผาง
ที่ดงแขมเมืองแขมแลดูบาง ท้องตราวางเมืองแขมแปลสำเนา
ใครคุมเหงจีนเหงจนเซซวด อ้ายจีนฮวดนี่มันเก่งคุมเหงเขา
อย่างหวงแหนจอกแหนให้แก่เรา พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห์
วันเสว เสวกาจะมาพร้อม อย่าพวงหลงล้อมพวงปะหนัน
ที่บวงสรวงสรวงเสท้าวเทวัญ ดูน่าพิศวงครันนึกหวั่นแด
คนขี่ม้าบ่าวพระยารามคำแหง ชื่ออ้ายแดงตกม้าทำหน้าแหง
ผอบกับผอบทองเป็นสองแคว อ่านจงแลดูความตามทำนอง