PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : บรรยายธรรม โดย คุณดังตฤณButsaya
04-06-2010, 03:58 PM
บรรยายธรรมเรื่องจิตใจความคิดรู้สึกต่างอย่างไร
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/AMOyy-XMjA0&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 03:59 PM
บรรยายธรรมเรื่องสติปัฏฐานสี่ย่อ
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/yzny96tJOQk&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:04 PM
บรรยายธรรมเรื่องวิธีสังเกตโทสะในชีวิตประจำวัน
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/Z_4fMfR8BM0&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:06 PM
บรรยายธรรมเรื่องแค่ถือศีลห้าทำทานถึงนิพพานได้ไหม
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/Hgsj3RPUUhE&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:07 PM
บรรยายธรรมเรื่องเจ็ดเดือนบรรลุธรรม
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/j6XXAM_dWnk&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:08 PM
บรรยายธรรมเรื่องอานาปาณสติกับสติปัฎฐาน ๔
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/3T4Tdd7kp9s&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:11 PM
บรรยายธรรมเรื่องเวลาที่ดูสภาวะอารมณ์ จะรู้ได้อย่างไรว่าเห็นตามจริง กับคิดขึ้นมาเอง
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/PBpoO1ec9UM&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:13 PM
บรรยายธรรมเรื่องติดสมถะข่มใจทำให้จิตทื่อ
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/c1qkxNMv3f0&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 04:17 PM
บรรยายธรรมเรื่องเจริญสติแก้อาการนอนไม่หลับ
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/F_A0KR7iQcg&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 05:17 PM
บรรยายธรรมเรื่องซ้อมตายก่อนนอน
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/MWRd_UORKYk&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 05:19 PM
บรรยายธรรมเรื่องความต่างระหว่างสติ, จิตและความคิด
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/yqjIzTchE2M&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-06-2010, 05:25 PM
บรรยายธรรมเรื่องฝึกสติอย่างไรจนเป็นมหาสติ
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/nkRW3iygRpo&hl=en_US&fs=1&

ga
04-06-2010, 10:11 PM
ขอบคุณค่ะคุณบุษยา (จอย)

Butsaya
04-11-2010, 09:28 PM
บรรยายธรรมเรื่อง การตามดูรู้กายใจในชีวิตประจำวัน
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/iyRAM1Rcyc4&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-11-2010, 09:44 PM
บรรยายธรรมเรื่อง เครียดเวลานั่งสมาธิ
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/V_9MO2Pe7nk&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-11-2010, 09:57 PM
บรรยายธรรมเรื่อง หลงโลกไปจนลืมภาวนา
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/_faesuUMTH0&hl=en_US&fs=1&

Butsaya
04-11-2010, 10:01 PM
บรรยายธรรมเรื่อง ทำอย่างไรจึงเป็นสุขกับการทำงาน
โดย... คุณดังตฤณ

http://www.youtube.com/v/JFZFKloCW9M&hl=en_US&fs=1&